Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Extra cultuureducatie in basisonderwijs

publicatiedatum: vr 8 januari 2021

Het cultuuronderwijs op de basisschool krijgt een nieuwe impuls door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Educatie en cultuur slaan de handen ineen om leerlingen mee te nemen in de wereld van muziek, theater, dans, kunst, erfgoed enz,.. Instellingen van 9 grotere gemeenten, waaronder Woerden, hebben samen met alle scholen en provinciale organisaties hun lokale ambities geformuleerd.

 

Voor de 377 basisscholen in de provincie Utrecht is daarvoor de komende vier jaar jaarlijks ruim 1.200.000 euro subsidie beschikbaar.

 

Waarom

Om Kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren

Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

 

Samenwerking

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten  en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

 

In samenspraak met Kunst Centraal hebben in het kader van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ negen grotere gemeenten met alle scholen in de gemeente hun lokale ambities geformuleerd. KUVO in Woerden, Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Aan de Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA Soest, Leerorkest Stichtse Vecht, School en Cultuur in Veenendaal en SamenDoen in Vijfheerenlanden legden hun oor te luisteren bij de scholen in hun gemeente en sluiten daar met een gedegen en ambitieus programma op maat bij aan. Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers bieden daarnaast de scholen in alle overige gemeenten de kans om hun cultuureducatie te versterken.

 

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma*.

* lees meer