Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Foto Liesbeth Dinnissen

Beste wensen van de gemeenteraad

publicatiedatum: wo 30 december 2020

Naast mooie feestdagen wensen vrijwel alle partijen u een gezond en corona-vrij 2021 toe, ook vinden veel partijen dat u zich, (allemaal samen) van uw mooiste kant heeft laten zien in het afgelopen jaar. Een jaar dat "raar", "donker," of "heftig" genoemd wordt, met extra zorgen en verdriet. Een jaar waarin er hard gewerkt werd door de partijen, en dat gaan ze in 2021, samen met u, weer doen.

 

Alle wensen van de partijen die nu de raad vormen.

 •  D66 Ook in 2021 zetten wij ons in voor Woerden. De gemeente waar we allemaal trots op zijn. Waar we samen vrij én onszelf kunnen zijn. Waar iedereen gelijke kansen krijgt. Waar mensen anderen helpen die het nodig hebben. Want ook in Woerden laten we iedereen vrij, maar laten we niemand vallen! D66 is trots op alle inwoners en ondernemers van Woerden. De uitdagingen van het afgelopen jaar hebben we samen het hoofd weten te bieden. Vele extra stappen zijn gezet; in overleg, in samenspraak én met elkaar. Dank u wel voor uw inzet! Saskia van Altena, Tom Boersma en Birgitte van Hoesel
 • Voor Sterk Woerden en wellicht ook voor U was 2020 een bijzonder jaar. Een jaar met vele extra zorgen en veel gemis aan menselijk contact. Dit gemis aan menselijk contact wordt ook bijzonder gevoeld in de gemeenteraad van Woerden. Sterk Woerden mist het contact met u. In de raad werd een politiek jaar beleefd wat zijn weerga niet kent, er zijn vele politiek moeilijke beslissingen genomen en er zijn evenveel extra problemen ontstaan. Sterk Woerden hoopt van harte dat de problemen voor 2021 minder groot zullen zijn en dat we samen het jaar kunnen beleven in meer gezond en rust. Wout den Boer en Rianne Vrolijk
 • Inwonersbelangen wenst alle inwoners van de gemeente Woerden een gezond 2021 toe. Een jaar waarin we hopen naar het oude normaal terug te kunnen. Een jaar waar een begin gemaakt wordt om de gezondheidszorg  op orde te krijgen. Een jaar waarin hard gewerkt wordt met het oplossen van alle verkeersproblemen zoals de westelijke en oostelijke randweg. Een jaar waar nu echt gebouwd gaat worden voor Jong en Oud. Een jaar waarin persoonlijke gezondheid belangrijker wordt gevonden dan 240 meter hoge windturbines. Een jaar met meer bomen en groen. Een jaar waarin in alle kernen Inwoners meedoen en serieus worden genomen. Hendrie van Assem
 • CDA Het jaar 2020 heeft iedereen geraakt. Door ziekte of soms zelfs overlijden van geliefden. Door verlies aan inkomsten of werk. Door verlies van gezelligheid en ontmoeting. Door onzekerheid.In al die donkerheid waren er dankzij inwoners en ondernemers in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld gelukkig hartverwarmende lichtpuntjes. Wij willen u bedanken voor die zorg voor elkaar. Het helpt ons allemaal deze moeilijke tijd door. Ook in 2021 zullen wij ons, samen met u, inzetten voor een nog mooier Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Voor ideeën, vragen of een uitnodiging voor een bezoek, neem contact op via fractie@cdawoerden.org, of bel 0621590947  Job van Meijeren, Rumo van Aalst, John Boere, Arjen Draisma, Marco Hollemans, Toos van Soest en Vera Streng
 • WeDo: De dagen zijn op z’n kortst, het weer is guur. Mensen doen lampjes in bomen, versieren hun woning en zoeken warmte en gezelligheid bij elkaar. Anderen voelen juist nu het gemis aan wat er niet meer is. Woerden herbergt vele levensovertuigingen en niet iedereen viert kerst. Universeel voor december is de hoop op blijvende wereldvrede, de boodschap van naastenliefde. Ik hoop dat we als samenleving en in de politiek in 2021 zoveel als mogelijk vorm weten te geven aan die boodschap. Geen mens is perfect, maar laten we elkaar zo nu en dan eraan herinneren dat vriendelijkheid eenieder behulpzaam is. Wilma de Mooij
 • Partij Verheyen: Aan alle inwoners van Woerden, 2020 was een bewogen jaar op vele vlakken. Corona heeft ons zeer bewust gemaakt van onze eigen kwetsbaarheid, maar ook die van onze naasten. Het is een periode van verandering, waarbij we ons regelmatig moeten afvragen hoe we oplossingen kunnen vinden voor nieuwe obstakels, maar ook hoe we nieuwe wegen kunnen vinden, die nog niet zijn bewandeld. Ik ben van mening, dat door een open en creatieve geest er ook heel veel kansen zijn voor de toekomst. Samen met u kunnen we Woerden mooier maken. Ik wens u allen een voorspoedig 2021. Leef uw dromen, zij weten de weg .Monique Verheyen
 • Woerden voor Democratie: Laten we 2020 gauw achter ons laten. Het was een jaar vol zorgen en beperkingen. Voor sommigen was er intens verdriet. Maar er was ook ruimte voor bezinning en we stelden onszelf de vraag of het wel zo goed met onszelf en onze maatschappij ging? Wij richtten een nieuwe partij op: woerdenvoordemocratie.nl. Want we willen dat het weer leuk en gezellig wordt in onze gemeente. Dat er beter naar inwoners geluisterd wordt en dat er niet zo maar een gat in de Oostdam gegraven wordt. Wij wensen alle inwoners van Woerden fi jne feestdagen en een véééééél gelukkiger 2021. Reem Bakker
 • Lijst v.d. Does: Zorgzaam, Groen en Betrouwbaar. 2020... Een raar/naar jaar.  Corona problemen: mensen ziek, overleden, eenzaam, maar ook helpen! Nu middenin tweede, hopelijk laatste golf en 2021 vaccin beschik-baar en normalere  samenleving? LijstvanderDoes leeft mee met ieder die hier last van heeft. Gelukkig biedt de overheid compensatie aan getroffen bedrijven en ondernemers, hopelijk genoeg? Hartbrekend mensen in verpleeghuis/inrichting, naast lichamelijk lijden.... geen bezoek de afgelopen maanden. Gelukkig zijn nadelen nu bekend!  Naast problemen zijn voor 2020 ook positieve dingen vermeldenswaard, zoals gespaarde bomen, bloeiende bermen, woningbouw opleveringen en keuze Rembrandtbrug. LijstvanderDoes hoopt voor ieder gezonde en veilige feestdagen en een gezegend/gezond 2021. Jaap van der Does, Lia Arentshorst, Chris van Iersel, Lenie van Leeuwen en Anno Visser
 • Progressief Woerden: Lieve Woerdenaren, terugkijken op afgelopen jaar, waarbij de zorgen over onze stad en onze dorpen niet veel anders zijn dan in de rest van de wereld. Maar trots zijn we ook, op al die Woerdenaren die klaar hebben gestaan voor elkaar. Een hart onder de riem van mensen die kwetsbaar zijn, en voor degenen die voor hen zorgen, voor mensen die thuis zitten zonder werk, ondernemers voor wie het bedrijf stil staat, voor artiesten en kunstenaars. En ook voor iedereen die gewoon een knuffel nodig heeft, of een feestje. We wensen iedereen, nog meer dan ooit: Heb elkaar lief!  Marieke van Noort, Marguerite Boersma, Coby Franken en Jelmer Vierstra
 • CU/SGP: Aan het einde van dit jaar willen wij als ChristenUnie-SGP fractie alle Woerdenaren bedanken. Voor alles wat u voor elkaar gedaan hebt, de vele acties die op touw gezet werden voor mensen om ons heen. 2020 was een heftig jaar, niemand die dat een jaar geleden kon voorzien. Laten we in Woerden blijvend omzien naar elkaar. Samen maken we Woerden tot een gemeente waar het goed toeven is, waar de menselijke maat nog de boventoon voert! We wensen u van harte Gods zegen toe in 2021, en zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en de hand te schudden. Simon Brouwer, Lia Noorthoek en Daphne van der Wind
 • VVD Woerden: 2020 was een raar jaar. Opeens is alles anders dan je gewend bent. Je maakt je zorgen over je gezondheid, je baan of je bedrijf. In deze onzekere deze tijd moet de politiek er voor je zijn. Door te zorgen voor lage belastingen, banen te behouden, onze ondernemers te helpen en de binnenstad bereikbaar te houden. De Woerdense VVD blijft zich daarvoor in 2021 inzetten. En ook ná corona werken we door aan een vrij en veilig Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. We wensen iedereen fi jne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021! Digitaal een bakkie doen? App naar 06-42  Florian van Hout, Florian Bos en Simone Onr

 

Tot 4 januari heeft de gemeenteraad reces. Ook de griffie is in die periode beperkt bereikbaar.

Heeft u een urgente vraag? U kunt ook contact opnemen via het algemene mailadres van de gemeente, gemeentehuis@woerden.nl of telefonisch via 14 0348.

MEER INFO

Bron: gemeentepagina's in de Woerdense courant

Foto bovenaan: Liesbeth Dinnissen (Red; pre corona denken wij)