Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Provincie steunt cultuursector

publicatiedatum: vr 1 januari 2021

106 instellingen ontvangen bijdrage provinciaal steunpakket cultuur- en erfgoed Culturele instellingen die als gevolg van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, konden een beroep doen op het steunpakket. In totaal kunnen 106 instellingen rekenen op steun van de provincie Utrecht voor een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro.

 

Bij de uitvoering van het steunpakket is nauw samengewerkt met andere overheden en fondsen. Op dit moment wordt een evaluatie uitgevoerd en de verwachting is dat in het voorjaar van 2021 de tweede tranche van het steunpakket start.

Om zoveel mogelijk organisaties te kunnen helpen, zijn er binnen het steunpakket vier regelingen opgezet. Voor de eerste tranche van het steunpakket zijn er in totaal 181 aanvragen binnengekomen uit de hele provincie. Per regeling is aan de hand van vastgestelde uitgangspunten gekeken welke aanvragen in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het steunpakket.

 

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Het steunpakket kent een totaal bedrag van 6 miljoen voor 2020 én 2021. We hebben nu ongeveer de helft uitgegeven. De coronacrisis is nog niet voorbij. Veel culturele instellingen zullen het ook volgend jaar financieel zwaar krijgen. Daarom worden er in de loop van volgend jaar nieuwe regelingen opengesteld. De huidige regelingen zijn we nu aan het evalueren en er wordt onderzoek gedaan waar behoefte aan is. Kortom, onze steun blijft hard nodig om de culturele sector overeind te houden."

 

Meer informatie over Steunmaatregelen voor cultuur