Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Tijdelijk gebouw voor Wilhelminaschool

publicatiedatum: za 19 december 2020

De leerlingen van de Wilhelminaschool in Woerden krijgen vanaf volgend schooljaar tijdelijk les in een ander gebouw. Dit is nodig omdat het huidige schoolgebouw aan de Oostsingel 4 zal wijken voor een nieuw schoolgebouw op dezelfde locatie. School en gemeente deden voor de tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool onderzoek naar acht locaties.

 

De mogelijkheden op de twee meest kansrijke locaties worden nader onderzocht. Het gaat om het parkeerterrein aan De Veste en om het speelveld aan de Jan Steenstraat, hoek Jozef Israëlslaan.

 

De Veste voorkeurslocatie

Het parkeerterrein aan De Veste is de voorkeurslocatie van school en gemeente. Op het parkeerterrein is voldoende ruimte en het ligt dicht in de buurt van de huidige school, waardoor er aan de route naar en van school voor de kinderen zo weinig mogelijk verandert. Omwonenden van de beide locaties, team, ouders en andere direct betrokkenen zijn hier over vandaag geïnformeerd.

Onderzoek en overleg

Het bestuur van de Wilhelminaschool – SPCO Groene Hart – treedt op als zogenaamde bouwheer. Voordat er een keuze wordt gemaakt tussen de twee locaties, vindt op beide locaties onderzoek plaats naar de overblijvende parkeercapaciteit. Ook volgt onderzoek naar de te nemen maatregelen, als blijkt dat er te weinig parkeerplaatsen overblijven.

Nadat de keuze tussen de beide locaties is gemaakt, legt het schoolbestuur de plannen ter bespreking voor aan een nog te vormen delegatie van omwonenden en belanghebbenden, waaronder ook leden van het wijkplatform. Doel is om alle belangen zorgvuldig te wegen en de haalbaarheid van de plannen te toetsen.

 

Tijdelijke units

Plan is om tijdelijke units neer te zetten, waarin onder andere 10 leslokalen, een gemeenschapsruimte, een speellokaal voor de kleuters en diverse personeelsruimten worden ondergebracht. Volgens de huidige plannen is het tijdelijke gebouw nodig van augustus 2021 tot en met februari 2023.