Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Aanbevelingen duurzaam inkoopbeleid gemeente

publicatiedatum: wo 25 november 2020

De rekenkamercommissie van de gemeente Woerden adviseert de gemeenteraad en het college het beleid voor duurzaam inkopen te versterken. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van de rekenkamercommissie is dat de ambities op het gebied van duurzaam inkopen nog niet voldoende bekend en gedragen zijn binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor duurzaam inkoopbeleid gemeente Woerden

De rekenkamercommissie adviseert dan ook het beleid voor duurzaam inkopen duidelijker te definiƫren zodat dit breed in de organisatie toegepast kan worden.

De rekenkamercommissie doet de gemeenteraad een voorstel voor een definitie van duurzaam inkopen waarin drie pijlers zijn benoemd: een focus op Social Return on Investment, kansen voor lokale ondernemers en de toepassing van milieucriteria. De eerste twee pijlers zijn al geborgd binnen het beleid voor sociaal domein en economische zaken van de gemeente. Met name de aandacht voor de toepassing van milieucriteria kan versterkt worden volgens de rekenkamercommissie door deze te koppelen aan de bredere duurzaamheidsambities van de gemeente.

De rekenkamercommissie zal het onderzoek en de aanbevelingen toelichten aan de gemeenteraad op 30 november om 19:00. Dit is live te volgen via de website van de gemeenteraad.woerden.nl. Daar zijn tevens het raadsvoorstel en onderzoeksrapport in te zien.