Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Oostdam toch "rijden" van beide zijden

publicatiedatum: zo 15 november 2020

Waar de Oostdam in de eerste instantie in één rijrichting gesloten zou zijn voor gemotoriseerd verkeer, wordt nu toch gekozen voor een mogelijkheid om de Oostdam in twee richtingen open te houden. Met deze oplossing, (één rijbaan openstellen voor beide rijrichtingen en van verkeersregelaars,) is de binnenstad vanaf het stationsgebied toch bereikbaar.

 

Op maandag 16 november start de aannemer met werkzaamheden aan de duikerbrug op de Oostdam. Dit is nodig omdat de bestaande duiker is ingestort en vervangen moet worden, zodat de doorstroming van de Singel en daarmee de waterkwaliteit op peil blijft.

 

Door één rijbaan open te stellen voor beide rijrichtingen en de Oostdam te voorzien van verkeersregelaars, blijft het voor gemotoriseerd verkeer mogelijk om via het stationsgebied het centrum van Woerden te bereiken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van inwoners en ondernemers van Woerden die zich zorgen maken over de bereikbaarheid. 

Ingrijpende klus
De gemeente realiseert zich dat een afsluiting van ruim een jaar erg lang is. Toch is deze tijd nodig om al het werk aan de Oostdam uit te kunnen voeren. Want, behalve dat er een nieuwe (duiker)brug wordt gebouwd en een nieuwe kademuur die de Oostdam op zijn plaats houdt, lopen er ook nog allerlei kabels en leidingen onder de Oostdam door. Deze moeten allemaal omgelegd worden en onder de nieuwe duikerbrug door gelegd worden. Dit alles samen betekent dat er veel verschillende partijen aan het werk gaan. De planning is daardoor zeer uitgebreid. Werk moet goed op elkaar afgestemd worden en kan niet altijd gelijktijdig gebeuren. Dit alles maakt het een ingrijpende klus.

Zorgen over bereikbaarheid
Wethouder Bolderdijk: “Er kwamen veel geluiden van inwoners en ondernemers bij ons binnen, die hun zorgen uitten over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. De Kwakelbrug gaat vanaf 20 november namelijk ook een weekend dicht en dat maakt dat verkeer vanaf de westkant van Woerden ook via een omleiding naar het centrum moet. Nu is één weekend nog te overzien, maar in januari is de brug voor ongeveer tien dagen gestremd voor alle verkeer. De zorg over een verkeerschaos was dan ook groot. Door de Oostdam toch in beide rijrichtingen begaanbaar te houden, kunnen we de druk op de andere verkeersaders iets meer ontzien.

Samen met externe verkeersdeskundigen zijn meerdere scenario’s doorgenomen en de meest geschikte omleidingen in kaart gebracht. Zo wordt de Zandwijksingel tijdens de duur van de werkzaamheden ook tijdelijk in twee richtingen opengesteld. Aan het verzoek of ’s Gravensloot tijdens spitsuren open kan, daaraan kunnen we helaas niet voldoen. De zakpaal is hier een aantal jaren geleden in overleg met bewoners geplaatst en de weg is nu eenmaal niet geschikt voor grote verkeersaantallen”.

Hinder niet te voorkomen
Bij projecten die plaatsvinden in de openbare ruimte is hinder helaas niet te voorkomen. Ook bij inzet van verkeersregelaars op de Oostdam, zal er sprake zijn van een wachttijd. De Oostdam is nu eenmaal niet breed genoeg om beide rijrichtingen open te houden en het werk veilig uit te kunnen voeren. Omdat de reconstructie van de Boerendijk pas wordt opgestart nadat de Kwakelbrug is gerenoveerd, voorzien we hier minder oponthoud en een betere doorstroming vanaf de Waardsedijk-Boerendijk - Chrysantstraat. Alle omleidingsroutes worden met bebording aangegeven en gedurende de werkzaamheden gemonitord. Naar verwachting is de bouw van de nieuwe duikerbrug en kademuur begin 2022 gereed.

 

Meer informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de projectpagina.