Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Present: Kerstengel 2020

publicatiedatum: zo 8 november 2020

Het is najaar en het aftellen naar Kerst is al weer bijna begonnen! Hoe mooi is het als we in deze bijzondere tijd meer naar elkaar omzien en een beetje extra aandacht geven aan de mensen die het nodig hebben? Daarom heeft Stichting Present Woerden dit kerstengelenproject in de adventstijd tot leven geroepen!

 

Wat doet een Kerstengel?

In de vier weken voorafgaand aan Kerst (dit heet de adventstijd) breng je als ‘Kerstengel’ elke week een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen, jong of oud , groot of klein, alleen of als gezin, kan zich aanmelden als kerstengel.

 

Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom alles wat een engel kan bedenken.

Een engel kan indien gewenst anoniem werken, maar maakt zich dan wel bekend door het kaartje aan elke attentie met de tekst ‘een presentje van uw Kerstengel’. Een engel mag ook contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken.

Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen. Kijk hier voor inspiratie.


Voor wie word je een Kerstengel?

Ouderen, jongeren, kinderen, ziek en gezond. Eigenlijk komt gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient in aanmerking! Denk eens aan een oudere mevrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die alleen voor het runnen van haar gezin staat, je buurman waar je nooit bezoek ziet, een weduwnaar die het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw, een jonge man die herstellende is van een burn-out, een jonge vluchteling, een dakloze en ga zo maar door.

 

    Je kunt je aanmelden als Kerstengel via het formulier aanmelden als kerstengel 2020 tot en met 15 november.

Je wordt – door Present – zo spoedig mogelijk gekoppeld aan de ontvanger na 15 november.
Als engel krijg je de naam, adres en korte informatie over de persoon voor wie je kerstengel zult zijn. Ook krijg je kaartjes om bij de attenties te voegen. Als kerstengel blijf je de hele adventsperiode in functie. Vanwege privacy-regels mogen er geen persoonsgegevens worden vastgelegd

 

Ontvangers opgeven?

Ken jij zelf iemand uit jouw omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van Kerstengel-presentjes.

Je kunt iemand aanmelden als ontvanger van Kerstengel-presentjes via dit formulier tot en met 15 november.

Voorafgaand aan de actie zal de ontvanger van Kerstengel-presentjes een brief ontvangen namens Present Woerden, waarin wij uitleggen wat de actie inhoudt en hoe wij aan zijn of haar contactgegevens zijn gekomen. Bij voorkeur wordt hier ook de naam van de aanmelder genoemd. Dit is vanwege de wetgeving AVG en de privacy van de ontvanger.

 

Meer info en contact