Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Oostsingel en oostdam verkeershinder

publicatiedatum: ma 2 november 2020

Vanaf half november zijn er werkzaamheden aan de Oostdam in Woerden. De Oostsingel (van de Oostdam tot aan de kruising met de Oostlaan) is dan geheel afgesloten. Voor voetgangers is doorgang nog mogelijk. Omleidingsroutes worden aangegeven met bebording. Gemotoriseerd verkeer kan niet via de Oostdam de binnenstad in.

 

De werkzaamheden Oostdam

 •     Vervangen van een duiker (tunnel die twee watergangen met elkaar verbindt) onder de Oostdam
 •     Versterken van de oever door het plaatsen van een stukje muur
 •     Verleggen van ondergrondse kabels

Waarom ?

 •     De duiker (tunnel die de watergangen verbindt) is belangrijk voor de waterkwaliteit in de Singel
 •     De Oostdam blijft op zijn plaats door het plaatsen van een stukje muur
 •     Voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen: verbeteren van het Snellerbrugcircuit en fietsveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden nemen nogal wat tijd in beslag wel tot mrt 2022

Planning

 •    Tot eind november 2020: voorbereidende werkzaamheden aan wegen
 •     Vanaf eind november 2020 – juni 2021: bouwen van noordelijk deel duikerbrug
 •     Vanaf juli 2021 – eind 2021/begin 2022: bouwen zuidelijk deel duikerbrug
 •     Vanaf begin 2021 – maart 2022: afbouwen wegen, fiets- en voetpaden
 •     Voorjaar 2022: duikerbrug en kademuur klaar

 

Gemotoriseerd verkeer kan in één richting over de Oostdam tijdens de werkzaamheden.

Voor voetgangers en fietsers zijn er andere routes.