Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Actieplan 2.0 klimaatbestendig 2050

publicatiedatum: di 3 november 2020

Het actieplan klimaatbestendig 2050, (uit 2017) liet zien welke knelpunten Woerden ervaart. Maar het gaf onvoldoende handvatten over wie, wat, wanneer moest doen bij de inrichting bij een project. De Woerdense gemeenteraad is daarom akkoord gegaan met het vervolgbeleidsplan "Klimaatbestendig 2050 2.0" waarin onder andere gewerkt zal gaan worden met "klimaatlabels"..

 

klimaatbestendig in 2050

Het Rijk heeft als doelstelling om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om deze doelstelling op een slimme en nuttige manier te behalen, moeten we nu aan de slag! Als er met het veranderende weer geen rekening wordt gehouden, kost het achteraf veel geld om een wijk alsnog klimaatbestendig te maken. Nu kan de gemeente klimaatbestendige wijken bouwen en snel knelpunten oplossen via de geplande reconstructies. En op slimme plekken bomen planten, zodat we in 2050 genoeg (natuurlijke) schaduw hebben.

 

Om in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is het belangrijk dat iedereen, zowel de gemeente als de inwoners, weet wat van hen verwacht wordt. Deze verwachting is uitgesproken in het vervolgbeleidsplan: klimaatbestendig 2050 2.0.

 

In dit beleidsplan worden doelen gesteld aan de hand van 'klimaatlabels'. Deze labels laten zien hoe goed een bepaalde straat/wijk is ingericht met kijk op het toekomstige weer. Het loopt (net zoals een energielabel) van A t/m E. Waarbij de A staat voor: volledig klaar voor de weersextremen (klimaatbestendig).

Dit nieuwe beleid moet er voor gaan zorgen dat Woerden in 2050 voorbereid is op weersextremen als gevolg van klimaatverandering.

Subsidie klimaatbestendige maatregelen voor inwoners

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast.

Zo is er een subsidieregeling voor het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Als inwoners meer informatie willen of weten of zij recht hebben op subsidie, kunnen zij terecht op www.woerden.nl/klimaatsubsidies.


Wist je dat...
…je al snel rond de € 300,- subsidie kunt krijgen als je jouw dak afkoppelt van het gemengd riool?

...als je samen met je buren afkoppelt allebei 10% extra subsidie krijgt?