Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Nationaal congres bodemdaling

publicatiedatum: di 27 oktober 2020

Nederland zakt!, Woerden ook. Op 19 november is er een speciale bijeenkomst van "Project Slappe Bodem" De afgelopen jaren zijn er veel waardevolle initiatieven ontstaan om de effecten van veen- en kleibodemdaling inzichtelijk, meetbaar, toepasbaar en beheersbaar te maken.

 

De opgave blijft groot: de economische impact is  gigantisch en oplossingsrichtingen voor zowel landelijk als stedelijk gebied vragen om heldere toekomstbestendige lange-termijn visies. Platform Slappe Bodem maakt zich al jaren sterk voor een integrale aanpak. Het is tijd om de balans  op te maken en diverse initiatieven structureel te ondersteunen om ons land  klimaatrobuust, economisch sterk en bodemdalingsbestendig te maken.

 

Op 19 november brengen we de nationale opgaven, lopende initiatieven, praktijkervaringen en opinies  uit diverse werkvelden voor het voetlicht op het  Nationaal Congres Bodemdaling.

 

De live opnames  van het plenaire programma vinden plaats bij Fort  Wierickerschans waarbij u via een livestream aanwezig kunt zijn en kunt deelnemen aan de discussies.

 

’s Middags worden in deelsessies verschillende praktijkprojecten via video’s in beeld gebracht, met aansluitend de  mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen en het  stellen van vragen.

 

U kunt een keuze maken uit  verschillende online deelsessies.

 

PLENAIR PROGRAMMA: 10.00 - 12.00 uur

In het plenaire programma zullen onder meer de  volgende thema’s aan bod komen:

•       De complexe droogte- en water opgave van ons land;

•      Oplossingsrichtingen om investeringen in  infrastructuur en onderhoudskosten voor gemeenten beheersbaarder te maken;

•       Het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over bodemdaling in veengebieden.

DEELSESSIES:13.00 - 16.00 uu

In de deelsessies komen onder andere aan bod:

•       De laatste stand van zaken over het voorzien  en juist interpreteren van geo informatie en data;

•       Onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen  uit veen;

•      Actief grondwaterpeilbeheer. Het Nationaal Kennisprogramma. Bodemdaling levert hiervoor de laatste kennis en inzichten.

 

Daarnaast mag u ook zelf in beweging komen tijdens  dit interactieve webinar, zowel letterlijk als figuurlijk.  Leg de sportkleren alvast maar klaar want we gaan met  z’n allen bottom-up!

 

Meer info en aanmelden (voor 15 november)