Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeenteraad is op reces.

publicatiedatum: zo 2 augustus 2020

Twee belangrijke onderwerpen uit de laatste raadsvergadering voor de vakantie haalden al volop het nieuws: de bomen op het Exercitieveld en een mogelijke verhoging van de OZB. Maar voor beide geldt: er is nog niets definitief besloten. Dat komt allemaal ná het reces op de 1e vergadering op 10 september. Dat belooft een stevig najaar te worden.

 

 

Raad vraagt om meer inzicht

In de sessie over de strategische heroriëntatie werd duidelijk dat het college kiest voor een scenario met bezuinigingen en lastenverzwaringen. Het raadsvoorstel hierover moet nog volgen, daar werkt het college deze zomer aan. De raad kan tegelijkertijd deze zomer vast met een reactie aan de slag. Veel fracties gingen donderdag dan ook nog niet heel uitgebreid in op de richting van het college. Maar de raad vroeg wel om meer informatie om in september betere keuzes te kunnen maken.

Zo vroeg Marieke van Noort of het overzicht van investeringen dat in september nog zou volgen niet eerder beschikbaar kon komen. 'Want als ik zie welke impact de bezuinigingen op het leven van mensen kunnen hebben en wat er nu ontzien wordt aan investeringen dan vraag ik me af of we dat ervoor over hebben. Dat overzicht in investeringen heb ik nodig om te weten aan welke knoppen we kunnen draaien in september.'

Job van Meijeren wil dat de raad ook zelf scenario's op kan stellen. 'Kunt u een excel maken die ons daarbij helpt, waarin we maatregelen 'aan' en 'uit' kunnen zetten en kunnen zien wat dat betekent voor de schuldquote en voor de exploitatie? Dan kunnen we ons ook voorbereiden op een alternatief.' Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling vroeg Job van Meijeren bovendien om een totaaloverzicht. 'Want hoe verhoudt deze strategische heroriëntatie zich nou tot de totale begroting? Tot de investeringsplanning? Tot dit jaar, 2020, waarin we ook corona hebben? We zijn nu steeds met een deel bezig.'
 

 

Tekening met samenvatting 'bomendebat'

 

Tijdens de raadsvergaderingen maken de raadsleden vaak aantekeningen. Raadslid Coby Franken doet al tekenend. 

 

Scenario's voor het veld

Ook over de bomen op het Exercitieveld vroeg de raad om meer inzicht. Eerder heeft de raad keuzes gemaakt zonder dat alle informatie op tafel lag, zo bleek later. Want vervanging van de riolering betekent bij nader inzien toch niet dat de bomen per se weg moeten. Op het veld blijken bovendien drie vleermuissoorten aanwezig te zijn. Die aanwezigheid moet onderzocht worden en dus hebben we tijd om een goede afweging te maken, stelde raadslid Reem Bakker. Hij had een motie ingediend met het verzoek aan het college om een scenario te presenteren waarin de kastanjebomen op het veld wèl behouden blijven. Andere raadsleden wilden graag meer opties zien om de voors en tegens te vergelijken.
In overleg werd de motie ter plekke iets breder geformuleerd en raadsbreed aangenomen. Het college mag aan de slag met een raadsvoorstel met meerdere scenario's voor het veld waarbij minimaal één scenario uit moet gaan van het behoud van de bomen. En direct omwonenden moeten met het college mee kunnen denken.

 

De vijf grote B's van het najaar

Na de zomer praat de raad verder over de bomen, belastingen en bezuinigingen. Bovendien neemt de raad - na 30 jaar debat in de Woerdense samenleving- een besluit over de brug Woerden-West. En dit alles in aanloop naar wat normaal misschien wel de belangrijkste avond van het jaar is, de begrotingsbehandeling. Het belooft een spannend najaar te worden.

Maar nu eerst een hele goede zomer gewenst! De eerstvolgende bijeenkomst van de raad is een Thema avond op 10 september.

 

bron: gemeenteraad nieuwsbrief