Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Regels afvalbrengstation

publicatiedatum: do 23 juli 2020

Sinds 2018 is het inleveren van bouw- en sloopafval bij de Milieustraat niet meer gratis. Hierdoor, zo meld de gemeente, hoeven ze de afvalstoffenheffing niet te verhogen voor alle inwoners, maar betaalt alleen ‘de vervuiler’ zelf. Maar hoe zit het precies, wat moet je betalen en waarvoor.

 

Inleveren bouw- en sloopafval: vervuiler betaalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afvalstoffenheffing niet extra belasten

De gemeente is wettelijk niet verplicht om bouw- en sloopafval in te nemen maar wil deze service graag blijven aanbieden aan inwoners. De kosten voor het laten verwerken van bouw- en sloopafval zijn hoog en stijgen jaarlijks. Sommige gemeenten houden het aanbieden van bouw- en sloopafval gratis maar berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing. In Woerden willen we de afvalstoffenheffing niet extra belasten met deze kosten van een relatief kleine groep inwoners. Mensen in huurwoningen hebben bijv veel minder bouw- en sloopafval dan mensen in koophuizen. Betaalden eerder alle inwoners mee via de afvalstoffenheffing, nu betaalt alleen ‘de vervuiler’.

 

Grofvuil of bouw- en sloopafval

Soms is het lastig te bepalen of iets valt onder gratis grofvuil of dat er toch betaald moet worden omdat het bouw- en sloopafval is. De Milieustraat hanteert de volgende omschrijving: ‘bouw- en sloopafval is afkomstig van het bouwen, renoveren, verbouw en slopen van gebouwen en constructies. Hieronder vallen alle materialen die ‘aard- en/of nagelvast’ aan een bouwwerk zijn, worden of waren gemonteerd en verhardingsmaterialen (bestrating), inclusief ongebruikte bouwmaterialen en verpakkingsmaterialen.’ Op woerden.nl staat onder afval een overzicht wat er allemaal onder bouw- en sloopafval valt. De medewerkers van de Milieustraat gebruiken deze checklist. Het tarief bedraagt € 10,00 per ¼ m3 en € 40,00 per m3. Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

 

Tip: Heeft u grote hoeveelheden bouw- en sloopafval? Bekijk dan de mogelijkheden voor een eigen bouwcontainer bij een commerciële verwerker. Dit kan goedkoper of praktischer zijn.