Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Monumentendag 2020

publicatiedatum: za 11 juli 2020

In deze onzekere tijden rondom het coronavirus is het even zoeken naar nieuwe manieren van denken en doen. Ook de organisatie van Monumentendag Woerden weet nog niet wat de toekomst brengt en wat precies mogelijk is op monumentendag en in elk monument, ook m.b.t. de "Klassendag"voorafgaand aan monumentendag. Het OMD comité Woerden is druk bezig met de voorbereidingen.

 

Programma in de steigers (invloed van corona)
September is nog best ver weg! Wij streven er hoe dan ook naar, om een passend programma aan te bieden. Onze monumenten verdienen het om getoond te worden!

Dit jaar wordt gewerkt aan een programma van vier dagen, een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de Open Monumentendagen!

 

Leermoment

Van elk monument kun je uiteraard wel wat leren. Naast monumenten die een leerfunctie hadden of hebben (zoals scholen en universiteiten), worden in 2020 ook allerlei andere monumenten ‘leermonumenten’. We gaan namelijk nog meer dan anders de nadruk leggen op beleving in het monument. Het doel is dat de komende editie in elk opengesteld monument iets te leren valt, tijdens een ‘leermoment’.

 
Leermonumenten zijn overal

Nederland en ook onze gemeente barst van de leermonumenten. Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van leren in ons land? Een van de eerste scholen in Nederland waarover iets bekend is, is een kloosterschool in Utrecht uit het jaar 750 n.Chr. Karel de Grote zorgde voor het ontstaan van de eerste onderwijswetten die voorschreven dat alle jongens in het Frankische rijk moesten leren lezen, schrijven, zingen en bidden. Na de kloosterscholen volgden dorpsscholen, en in 1575 werd in Leiden de eerste universiteit opgericht door Willem van Oranje. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland honderden schoolgebouwen neergezet. Inmiddels barst Nederland van de (oude en nieuwere) leermonumenten: ambachtsscholen, universiteitsgebouwen, kloosters, basis- en middelbare scholen, muziekscholen, dansscholen, sportscholen, enzovoorts. Al deze gebouwen, maar óók heel veel andere monumenten, zijn kandidaat om als leermonument een hoofdrol te spelen tijdens Open Monumentendag 2020! Met het thema Leermonument sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Heritage and Education’. Meer informatie over het thema is te vinden op de speciale website: www.leermonument.nl!