Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Roetveegpiet

publicatiedatum: za 27 juni 2020

Zwarte Piet moet vervangen worden door de roetveegpiet. Vinden Ruth Gout en Dominique Korver uit Woerden. Zij hebben een oproep hierover verstuurd aan de organisatie van de intocht (Het consulaat van sint) en aan basisschooldirecteuren. Tevens zijn zij een petitie gestart die, na enkele dagen al door 106 Woerdenaren was getekend. (Ook door onze redacteur "van dienst".)

 
Ondergetekende: Redacteur van dienst, Karel van den Bosch, heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de stichting die de intocht van sint organiseerde .
Ondanks de grote bewondering voor de vele vrijwilligers die met grote inzet, (en vaak ook al jaren achtereen,) deze intochten organiseerden en ondanks het plezier dat ik had in het (mede) verzinnen van leuke themas voor de intocht en niet te vergeten het spelen van "hoofdspreekstalmeester" van het consulaat bij de intocht van sint ben ik na 2014 gestopt.
 
Dit omdat bleek dat er, na ook al enkele vergeefse pogingen in voorgaande jaren gedaan te hebben, er op dat moment onvoldoende bereidheid bleek te zijn om een mogelijke verandering van de rol en uiterlijk van piet diepgaand (ook bestuurlijk) te bespreken.
Ik heb besloten er toen geen publieke discussie van te maken omdat dit haaks zou staan op de goede intenties die vrijwel allen betrokkenen bij de intocht hadden en waarschijnlijk nog hebben.
 
Maar een mens kan niet altijd zwijgen. Hopelijk zal het indienen en ondersteuning van deze petitie leiden tot bereidheid van het huidige bestuur om dit voorstel, om te werken met roetveegpieten  (of anderzinds), te overwegen c.q over de (on)mogelijkheden in gesprek te gaan.
Een feest voor echt alle kinderen van Woerden blijft dan heel goed mogelijk.
Veel wijsheid toegewenst.
 
Karel van den Bosch
 

 

Petitie

Roetveegpiet in Woerden

Bestrijding van discriminatie moet geen vrijblijvende keuze zijn. Steun daarom onze oproep aan het Consulaat, winkeliers, scholen en de raad in Woerden: stimuleer en faciliteer actief de introductie van de roetveegpiet

 

Wij

zijn betrokken Woerdenaren, die samen met familie, vrienden en kennissen

 

constateren

  • dat Zwarte Piet als karikatuur van zwarte mensen, kwetsend en discriminerend is;

  • dat discriminatie niet alleen in de sinterklaastijd speelt, maar het gehele jaar zorgt voor kwetsend gedrag;

  • dat de Roetveegpiet evenveel plezier kan geven en niet als kwetsend of discriminerend wordt ervaren,

 

en verzoeken

dat het Consulaat van Sint in Woerden, scholen, winkeliers, de raad en andere betrokken in Woerden hun eigen verantwoordelijkheid nemen en actief de introductie van de Roetveegpiet in onze gemeente stimuleren en faciliteren.
Tevens verzoeken wij alle inwoners van Woerden om zich aan te melden als sympathisant door ondertekening van de petitie.  (link)