Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

(Weer) naar School/opvang !

publicatiedatum: wo 6 mei 2020

Scholen in het basisonderwijs, inclusief speciaal (basis)onderwijs, en kinderopvang openen op 11 mei hun deuren weer. De praktische invulling ligt bij de scholen zelf. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen dienen ouders te informeren over wat dit voor het onderwijs van uw kinderen precies betekent.

 

Regels voor Onderwijs en kinderopvang

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

 

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

 

Wél thuisblijven

Het beleid voor thuisblijven wordt in alle gemeenten hetzelfde gevoerd. "Als kinderen thuisblijven, kan daar een goede reden voor zijn. Dan mogen ouders even de kat uit de boom kijken, maar we zeggen niet 'oké, je mag thuisblijven'. We gaan er alles aan doen om de angst weg te nemen."

En in de periode dat de kinderen thuisblijven, moet wél thuis les gegeven worden door de ouders. "En we zeggen niet: we komen over een paar weken wel terug, maar we zullen heel frequent contact hebben met deze ouders."