Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Cultuurprogramma Provincie ‘Voor Jong & Altijd’

publicatiedatum: vr 8 mei 2020

provincie Utrecht heeft een nieuw beleidsprogramma op het gebied van cultuur en erfgoed. Met ‘Voor Jong & Altijd’ wil men de continuïteit en financiële zekerheid waarborgen voor de komende vier jaar. om zo toegankelijkheid en instandhouding van cultuur en waardevol erfgoed bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers.

 

Voor Jong & Altijd

 

 

De provincie Utrecht wil met haar cultuur- en erfgoedbeleid bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen leren en genieten. Met het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’ geeft de provincie de komende vier jaar richting aan de cultuursector, omdat dit noodzakelijk is voor de continuïteit en financiële zekerheid van de partners. Juist in deze tijd waarin de impact van de Coronacrisis op de cultuursector groot is. Op 3 juni wordt het beleidsprogramma behandeld in provinciale staten.  

Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma bouwt grotendeels voort op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bibliotheek- en monumentenbeleid, de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed, provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie.

 

Nieuwe accenten

Nieuwe accenten worden gelegd op de herbestemming met maatschappelijke functie en verduurzaming van monumenten, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een hoogwaardig cultuuraanbod dat aansluit op de groei van de steden. Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend erfgoed en religieus erfgoed krijgen meer aandacht. De bijdrage aan de culturele infrastructuur wordt geïntensiveerd door versterking van het festivalbeleid, stimulering van talentontwikkeling en ontwikkeling van nieuw museumbeleid. Bij cultuurparticipatie en de bibliotheken wordt de verbinding gelegd met de Sociale Agenda. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage van de provincie aan het Jeugfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen, die van huis uit niet de kans hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten, toch muziek- of dansles volgen.

 

 

 

 

 

 

Op 3 juni wordt het beleidsprogramma behandeld in de Provinciale Staten.

Lees meer of download de nota

 

beelden: Provincie Utrecht