Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Meedenken met bezuinigingen

publicatiedatum: di 17 maart 2020

Waar ziet u kansen om werk effici├źnter of effectiever te organiseren? Waar is draagkracht en denkkracht in de samenleving waar de gemeente op in kan spelen? Met die vragen nodigde de raad inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Woerden uit om mee te denken. 19 maart is er een debat en 2 april besluit men over de ingebrachte idee├źn.

 

Opgave

Op korte termijn moet er minstens 3 miljoen bezuinigd worden. Op de langere termijn moet dat bedrag structureel oplopen tot tenminste 6 miljoen euro. Afgelopen maandag 9 maart schoven ruim 30 gasten aan bij rondetafelgesprekken van de raad.

 

Sociaal domein: 'breng kennis en ervaring bij elkaar'
Verdeeld over drie tafels met elk een eigen thema gingen de gasten met de raad in gesprek. Aan de rondetafel over het sociaal domein ging het gesprek vooral over samenwerking, de inzet van vrijwilligers, wonen, participatie en werk en inkomen. Een van de zorgen van de deelnemers was de versplintering in het sociaal domein. Dat kost geld. Zorg dat je kennis en ervaring bij elkaar brengt, dat professionals elkaar kennen en weten te vinden en dat de mogelijkheden van professionals en vrijwilligers beter op elkaar aansluiten. Nu wordt snel gekozen voor een betaalde professional waar een vrijwilliger mogelijk ook nog uitkomst kan bieden. En soms moet je opschalen, maar zorg dat je ook weer bijtijds kunt afschalen als er minder zorg nodig blijkt dan verwacht. Enkele concrete suggesties die voorbij kwamen, waren een bijzondere bijstand voor jongeren en creatieve woonoplossingen, bijvoorbeeld in aangepaste woongroepen.

 

Fysiek domein: 'Woerden is te goedkoop'
De deelnemers aan de tafel over het fysiek domein gingen vooral met elkaar in gesprek over parkeren, verkeer en woningbouw. 'Welke ambitie heb je?' vroegen de deelnemers aan de raad. Zij deden een pleidooi om geen overhaaste keuzes te maken, maar om te bezuinigen vanuit een visie op de toekomst, bijvoorbeeld over waar en hoeveel er gebouwd moet worden.
De deelnemers waren ook trots op de hoge standaard in de gemeente. 'Het gaat heel erg goed in Woerden en is Woerden dan niet te goedkoop voor wat je krijgt?' De belastingen voor wonen en afvalheffing en de tarieven voor parkeervergunningen liggen relatief laag vergeleken met omliggende gemeenten. Daar zien sommige deelnemers ook ruimte voor oplossingen.
Een praktisch vraagstuk dat aan bod kwam, is de parkeernorm die aangeeft hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in verhouding tot de te realiseren woningen. In de binnenstad zijn er ondernemers die 'winkel-vierkante-meters' best om zouden willen zetten in 'woning-vierkante-meters' en daar zit die parkeernorm nu in de weg. Dat geldt ook bij de bouw van sociale woningen en seniorenwoningen. Ook sportvelden kwamen aan bod. Die kunnen en willen de gebruikers wellicht ook zelf onderhouden, opperde een van de deelnemers.

 

Vrije tafel: 'benut de kennis van Woerdenaren'
Voor alles wat niet binnen het sociaal domein of fysiek domein aan bod kwam, was er een 'vrije tafel'. Hier was de samenstelling het meest divers met bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit cultuur, sport, marketing en duurzaamheid. Ook hier werd de raad nadrukkelijk opgeroepen niet de 'kaasschaafmethode' te hanteren maar keuzes te maken vanuit een toekomstvisie.
Een belangrijk thema aan deze tafel was de oproep om de daadkracht en het denkvermogen van Woerdenaren beter te benutten. Bijvoorbeeld door bewoners meer mogelijkheden te geven om hun eigen leefomgeving vorm te geven, zoals het groen in de buurt. Ook zijn er Woerdenaren met een specifieke expertise die zij graag zouden inzetten voor de gemeente. Daarmee kan de gemeente besparen op de hoeveelheid opdrachten die uitbesteed moeten worden aan dure bureaus en consultants, aldus de deelnemers.
Zij benadrukten ook het belang van wijkambtenaren. 'Zij hebben voelhoorns voor wat er in een wijk speelt en weten goed verbinding te leggen met inwoners.' En daar is behoefte aan, een gemeente die de inwoners hoort en met hen meedenkt.

 

Leuk en inspirerend
'Fijn dat dit zo georganiseerd werd' en 'ik had oprecht het idee dat er serieus naar ons geluisterd werd door de raadsleden.' Dat gaven enkele deelnemers terug aan de raad na afloop van de gesprekken. Een enkeling was ook kritisch op de raad. 'De politiek heeft een eigen verhaal en cultuur. Dat is het spel. Maar we vragen ook realisme. Houd niet per se vast aan je verkiezingsbeloftes als dat later miljoenen blijkt te kosten.'
Niet alleen het gesprek met de raadsleden was waardevol volgens de deelnemers, zij vonden het ook inspirerend elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

 

Hoe verder?
Op 2 april besluit de raad over een voorstel van het college met een 'shortlist' van acht thema's waarbinnen de bezuinigingen gezocht moeten worden. Veel van de onderwerpen die tijdens de rondetafelgesprekken aan bod kwamen, staan op die lijst. De concrete voorstellen die in de gesprekken gedaan zijn, kan de raad dan eventueel meegeven aan het college. Ook kwamen nieuwe onderwerpen aan bod en de raad kan overwegen die aan de lijst toe te voegen. Donderdag 19 maart is er een debat over deze shortlist gepland. En op donderdag 2 april staat het besluit gepland in de raadsvergadering. U bent van harte welkom deze avonden bij te wonen op de publieke tribune. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
Het raadsvoorstel met de shortlist treft u bij de agenda van donderdag 19 maart (3e agendapunt).

 

Bron: bericht gemeente Woerden