Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Werkzaamheden Boerendijk-Jozef Israëlslaan

publicatiedatum: wo 12 februari 2020

Vanaf deze week zijn er voorbereidende werkzaamheden langs de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan. Het begint op donderdag 13 februari met het kappen van bomen, dan volgt het vervangen van de beschoeiing langs de Kromwijkerwetering en het plaatsen van grote zakken zand in de Badkuip als voorbelasting.

 

Voorbereiding op nieuwe inrichting later dit jaar

De werkzaamheden zijn nodig om in de tweede helft van dit jaar de Boerendijk en Jozef Israëlslaan een nieuwe inrichting te kunnen geven. Doel is het verbeteren van de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op het traject Jozef Israëlslaan-Boerendijk-Waardsebaan.

 

Wie in de spits vanaf de Jozef Israëlslaan over de Boerendijk naar de Waardsebaan rijdt, zal merken dat dit traject erg druk is. Daarom zijn er diverse maatregelen afgesproken om de situatie te verbeteren. De kruising Hollandbaan/Waardsebaan wordt momenteel al ruimer gemaakt. Eind november is tijdens een inloopavond het definitieve ontwerp gepresenteerd voor de aanpassing van de Jozef Israëlslaan (tussen Kwakelbrug en Rembrandtlaan), de Boerendijk en een gedeelte van de Hoge Rijndijk. De voorbereidingen hiervoor gaan op donderdag 13 februari van start.

 

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): “De doorstroming in Woerden-West staat hoog op onze agenda. Nu de verruiming van het kruispunt Hollandbaan/Waardsebaan de laatste fase in gaat, gaan we ons richten op het gedeelte Jozef Israëlslaan-Boerendijk. Alle maatregelen samen moeten de doorstroming flink verbeteren. Daarnaast verbetert ook de veiligheid van de fietsers en voetgangers doordat er vrijliggende fietspaden komen en een aangepaste oversteek bij de Willem van Oranjeschool. Ondertussen werken we ook aan het vervolgonderzoek naar een extra brug in Woerden-West én bereiden we maatregelen voor in Woerden-Oost. Verkeer heeft dus beslist een hoge prioriteit!”

 

Wat houden de voorbereidingen in?
Het gaat om:

  • Het kappen van circa 45 bomen en veel struiken vanaf de kruising Hoge Rijndijk – Boerendijk in noordelijke richting tot aan de rotonde Jozef Israëlslaan. Daarnaast zullen er bomen worden gekapt aan de westzijde van de Boerendijk. Dit is deels nodig om de wegen te kunnen aanpassen volgens het nieuwe ontwerp. Deels is het ook noodzakelijk omdat de bomen aan het einde van hun levensduur zijn en gevaarlijk beginnen te worden. Er komen ook nieuwe bomen en nieuw groen terug. Er is met inspraak van de omwonenden een uitgebreid groenontwerp voor het hele traject gemaakt, dit is te raadplegen op www.woerden.nl onder Nieuws. In een later stadium worden er bomen gekapt aan de oostzijde van de Boerendijk (tussen de Hoge Rijndijk en de kruising met het Essenpad).
  • Het vervangen van de beschoeiing langs de Kromwijkerwetering (aan de kant van de Boerendijk).
  • Het plaatsen van grote zakken gevuld met zand in de Badkuip tegen de Hoge Rijndijk aan. Dit gebeurt na het kappen van de bomen en is nodig om de grond voor te belasten. Een deel van de parkeerplaatsen zal daardoor niet beschikbaar zijn.

 

Planning
De bomen worden vanaf 13 februari gekapt. Dit gebeurt vroeg in het jaar om geen broedende vogels te storen. Het vervangen van de beschoeiing start eind februari en duurt circa 4 maanden.


Beperkte verkeershinder
Het kappen van de bomen geeft beperkte verkeershinder. De werkzaamheden waarbij verkeershinder wordt verwacht, worden zo veel mogelijk uitgevoerd buiten de spitsuren. Verder is er enige geluidsoverlast te verwachten van de bomenkap. Het vervangen van de beschoeiing wordt uitgevoerd vanaf het water, te beginnen bij de Kwakelbrug en dan richting Essenpad. De overlast hiervan zal naar verwachting beperkt zijn.


Later dit jaar ingrijpende aanpassingen
De gemeente is nu bezig met de selectie van een aannemer voor de aanpassing van de Boerendijk-Jozef Israëlslaan. Daarna is er meer inzicht in de planning en de duur van de werkzaamheden. Het gaat dan om de aanleg van vrijliggende fietspaden, het aanpassen van diverse kruisingen en de vervanging van verkeerslichten. Ook de oversteek bij de Willem van Oranjeschool zal veiliger worden gemaakt.

Daarnaast komt er groot onderhoud aan de Kwakelbrug. Dit wordt zowel voor als tijdens de aanpassingen aan de Boerendijk uitgevoerd. Het groen en het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte worden in de aanpak meegenomen. Al met al gaat het in de tweede helft van dit jaar om ingrijpende werkzaamheden met bijbehorende wegomleidingen. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden.