Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Solidair met bewoners Selma Lagerlöfweg Reinaerde

publicatiedatum: ma 3 februari 2020

Woerdense raadsleden, wethouder De Weger en burgemeester Molkenboer hebben zich de afgelopen weken ingezet voor zeven bewoners van de zorglocatie aan de Selma Lagerlöfweg die wegens een personeelstekort op korte termijn nood-gedwongen moeten verhuizen.

 

Raadsleden bezochten de bewoners en hun naasten.  Wethouder De Weger bracht het management van Stichting Reinaerde, het Zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg met elkaar om tafel.

 

Brandbrief

In november 2019 werd al bekend dat de Stichting Reinaerde de zorg aan de Selma Lagerlöfweg mogelijk niet kan continueren. De bewoners stuurden een brandbrief aan de gemeenteraad waarop de voltallige raad een brief aan het management stuurde om zijn zorgen over deze inwoners van Woerden te uiten. Vlak voor de Kerst bleek dat zeven bewoners die specialistische zorg ontvangen op zeer korte termijn moeten verhuizen.

 

Betrokkenheid
De gemeente heeft formeel geen rol in deze vorm van zorg, maar de raad, wethouder en burgemeester voelen zich wel sterk betrokken bij deze bewoners. Wethouder De Weger: “Het kan in Nederland toch niet bestaan dat we deze kwetsbare inwoners niet de goede zorg kunnen bieden. En dat we kwaliteit van zorg alleen afmeten aan medische zorg en geen oog zouden hebben voor de sociale omgeving. Daarom hebben we er alles aan gedaan om de juiste gesprekspartners aan tafel te krijgen. Onze insteek was om de bewoners in Woerden te houden, maar in de gesprekken bleek dat dat helaas echt geen optie meer is. De specialistische beademingszorg kan hier niet geboden worden en ook elders zijn de plekken schaars.”

 

Aanbod
Vrijwel alle bewoners hebben inmiddels een aanbod voor vervangende woonruimte ontvangen waarbij ze de keuze kunnen maken uit verschillende locaties. Een aantal mensen heeft een aanbod geaccepteerd. Raadslid Marieke van Noort: “Dit is niet de uitkomst die we wensten, maar we hebben geen keuze. De bewoners hebben nu de rust nodig om goede afwegingen te kunnen maken en verdienen dat er eerlijk met hen gecommuniceerd wordt. Dat is in het verleden te laat gebeurd. Alle lof voor hoe deze bewoners, hun families en de medewerkers van de locatie hiermee omgaan. De bewoners die langer de tijd nodig hebben, verliezen we niet uit het oog. Ook na 1 februari blijven wij in nauw contact met Reinaerde over de zorg voor de overige bewoners op deze locatie.”


Wethouder De Weger: “We moeten nu accepteren dat het is wat het is. Maar hier zijn ook lessen uit te trekken. Daarom gaan we de komende tijd met de betrokken instanties in gesprek om de ontstane situatie te evalueren. Het onderliggende personeelstekort is groter en kan op andere plaatsen in het land voor vergelijkbare problemen zorgen. Er moeten voor deze kwetsbare groep mensen op de langere termijn betere zorggaranties komen en dat mag niet ten koste gaan van deze mooie kleinschalige woonvormen. We gaan dan ook met het ministerie van VWS in gesprek om onze bevindingen te delen.”
Bron Persbericht gem Woerden.