Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbrief



Items voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Voorstel: fietstunnel onder Steinhagenseweg

publicatiedatum: di 28 januari 2020

Een fietstunnel scoort de hoogste ogen als het gaat om het veiliger maken van de oversteek Steinhagenseweg/Beneluxlaan en een betere doorstroming van zowel fietsers als autoverkeer. Het college stelt daarom aan de raad voor om de fietstunnel nu ruimtelijk en financieel verder uit te werken.

 

Omdat het nog wel enkele jaren gaat duren voor een fietstunnel in gebruik is, onderzoekt het college ook mogelijkheden om de oversteek tijdelijk alvast veiliger te maken.

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): “Het gaat op deze rotonde regelmatig mis. Naast de al eerder genomen maatregelen willen we een veilige definitieve oplossing. Voetgangers, maar ook fietsende scholieren hebben hier voorrang op het drukke autoverkeer, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Automobilisten zien fietsers in de drukte soms over het hoofd of worden ongeduldig en nemen risico’s om tussen de fietsers door te rijden. En het wordt hier de komende jaren alleen maar drukker met de nieuwbouw in Snellerpoort. Een tunnel is een behoorlijke ingreep, maar naar onze mening de beste oplossing voor de lange termijn.”

Andere varianten
Vanwege het doortrekken van de Steinhagenseweg (verwachting: 2022/2023) langs het spoor (toekomstige Beneluxlaan) komt de huidige rotonde te vervallen. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort is tot nu toe uitgegaan van een gelijkvloers kruispunt dat iets noordelijker ligt, bij de kruising met het nieuwe fietspad richting station (Jan Ruijspad). De raad heeft echter in december 2018 het college opgedragen om te komen met een voorstel om hier het fiets- en autoverkeer van elkaar te scheiden. Behalve naar een tunnel is er ook onderzoek gedaan naar een kruispunt met verkeerslichten of een voorrangsplein met verkeerslichten. Deze varianten kosten minder, maar scoren ook slechter op veiligheid en doorstroming.

Uitwerking
Een tunnel heeft niet alleen voordelen. Naast de hogere prijs zijn er ook aanvullende maatregelen nodig, bijvoorbeeld om zo veel mogelijk fietsers naar de tunnel toe te leiden. Ook neemt een tunnel mogelijk meer ruimte in beslag dan een gelijkvloerse kruising, wat invloed kan hebben op de ontwikkelingen rond deze locatie. In de uitwerking zullen al deze vragen worden meegenomen. De investering voor de aanleg van de fietstunnel wordt vooralsnog geraamd op € 2,73 miljoen.

 

De buurt zal op korte termijn over de plannen worden geïnformeerd en, na instemming van de raad, ook worden betrokken bij de verdere ruimtelijke uitwerking.