Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Cultuurbeleid

publicatiedatum: vr 24 januari 2020

Vorig jaar sprak de gemeente met culturele instellingen en andere betrokkenen over de waarde van cultuur voor Woerden. Een belangrijke uitkomst was de roep om cultuur breed in te zetten. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn en moet een brug slaan naar andere domeinen zoals onderwijs, economie en toerisme. In maart / april komt het geactualiseerde cultuurbeleid in de raad.

 

Om voorgaande gemeentelijke mededeling een beetje in een kader te zetten is het onderstaande wellicht handig.

 

Cultuurparagrafen in de  programmabegroting 2020-2023

 

Ombuigen

Doel is te komen tot een begroting 2021-2024 die aansluit bij ‘de gemeente die wij willen zijn’ en waarvan de financiële huishoudingin voldoende mate bestand is tegen externe en onvoorziene schokken, bijvoorbeeld door weer een budget voor actuele ontwikkelingen te creëren. Om dit te realiseren is het nodig om voor ongeveer 4 miljoen euro aan ombuigingen te realiseren. Deze omvangrijke ombuiging realiseren op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes vraagt om een intensief traject dat tijd en inzet vraagt van de gehele organisatie en dat niet kan wachten tot het voorjaar 2020. Het college wil hier in het najaar 2019 al mee beginnenen dit afronden februari 2020.

 

Cultuur

Cultuur in al haar facetten nodigt iedereen in de samenleving ui

t om mee te doen en geeft inwoners de kans om laagdrempelige en misschien weer ‘andere’ netwerken op te bouwen. Het kan op die manier bijdragen aan de doelstelling dat iedereen kan meedoen en aan maatschappelijke doelstellingen zoals welzijn, onderwijs, economie, recreatie en toerisme. De bibliotheek vormt bijvoorbeeld als fysieke en digitale ontmoetingsplaats een belangrijke schakel. We willen de rol en bijdrage van de culturele sector vastleggen in de vorm van een actueel manifest met duidelijke prioriteiten voor de komende jaren

Totale begroting