Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Overeenkomst aanplant en vervangen bomen

publicatiedatum: zo 19 januari 2020

Gemeente Woerden werkt, naar eigen zeggen, aan het mooier, veiliger en leefbaarder maken van de openbare ruimte. Onze bomen spelen hierbij een belangrijke rol. “De kwaliteit van het bomenareaal in de gemeente Woerden is de afgelopen jaren achteruit gegaan. De aankomende jaren staan we voor een grote vervangingsopgave”, aldus wethouder Arthur Bolderdijk.

 

Na een aanbesteding zijn Bomenwacht Nederland, Boom-Element en Boomrooierij Weijtmans geselecteerd om samen met de gemeente deze opgave aan te pakken. Zij hebben op maandag 13 januari jl. de overeenkomst getekend. Begin 2020 starten zij met de werkzaamheden.

Gezond bomenareaal
De ambitie van de gemeente is het creëren van een gezond bomenareaal dat aansluit bij de beleidsambities. Er wordt gewerkt aan een duurzaam, gezond en veilig bomenareaal, gericht op de toekomst. Onder de naam Operatie #Treemark Woerden gaan de betreffende organisaties zich in de periode 2020 - 2024 richten op het verwijderen, vervangen en onderhouden van bomen in de gemeente Woerden.

 

Grote vervangingsopgave
Het huidige bomenareaal kenmerkt zich onder andere door een gebrek aan diversiteit in soorten en  verkeerde soorten op een ongeschikte plek. Op verschillende locaties moeten bomen verwijderd en vervangen worden. Bomenwacht Nederland, Boom-Element en Boomrooierij Weijtmans zijn integraal verantwoordelijk voor het vervangingstraject: van programmeren, onderzoek, ontwerp, tot uitvoering en nazorg.

De vervangingsopgave wordt in kleine stappen uitgevoerd, zodat de impact kleiner is voor de maatschappij, het klimaat, de ecologie, het landschap, het wonen in de gemeente en recreatie. De organisaties gaan in gesprek met de inwoners van de gemeente Woerden en werken aan een hernieuwd bomenareaal. Eén die past bij de huidige omgeving, die van toegevoegde waarde is voor de ecologie en die opgewassen is tegen de effecten van klimaatverandering.

 

Doelstellingen overeenkomst
De overeenkomst heeft betrekking op het aanplanten en vervangen van bomen in de gemeente Woerden. Er wordt een langdurige overeenkomst afgesloten, om een kwaliteitsverbetering in het bomenareaal te kunnen doorvoeren.

 

Operatie #Treemark Woerden
De organisaties voeren de werkzaamheden uit onder de naam Operatie #Treemark Woerden. Via een website en social media kanalen houden zij de omgeving op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Er wordt informatie gedeeld over de werkzaamheden, maar ook educatieve informatie over de bomen in de gemeente. Daarnaast komt er een interactieve kaart, waarop geïnteresseerden de status van alle bomen in de gemeente kunnen raadplegen. Operatie #Treemark Woerden begint in 2020 met het aanplanten van kleine ‘bossen’ op verschillende locaties in de gemeente. Zodra zij hiermee starten, worden inwoners geïnformeerd.