Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Keuzes Provincie te vroeg?

publicatiedatum: di 31 december 2019

Woerden vindt dat enkele keuzes die Provincie Utrecht maakt in haar concept-omgevingsvisie (POVI) voorbarig zijn. Het gaat dan vooral om de keuze om de polder Rijnenburg niet op te nemen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Het college van Woerden vraagt zich af of dit betekent dat er extra druk komt te staan op het open landschap in het Groene Hart.

 

De gemeente wil eerst met inwoners en regionale partners in gesprek over keuzes voor de toekomst van onze leefomgeving. Ze gaat de provincie dan ook vragen om meer tijd en ruimte om dat proces te doorlopen.

 

Hoofdlijnen

De concept-omgevingsvisie (POVI) is een belangrijk document. Hierin zet de provincie de hoofdlijnen uit voor de toekomstige inrichting van haar gebied. Het college van Woerden begrijpt dat de provincie verder wil met haar plannen, maar vindt dat sommige keuzes te vroeg komen.

Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling, wonen): “Er staat veel goeds in deze omgevingsvisie en het is belangrijk dat deze er nu ligt. Zo zijn we blij met de ruimte die aan de gemeenten wordt geboden om kleine kernen uit te breiden en de energietransitie lokaal vorm te geven. Het is tenslotte de lokale democratie, die in samenspraak met de bevolking toekomstige locaties voor wonen, bedrijven, wind- en zonenergie moet gaan bepalen. Maar met de keuze om polder Rijnenburg niet te noemen als woningbouwlocatie, loopt de provincie voor de troepen uit. Want wij zijn met onze inwoners en regionale partners nog volop in gesprek over goede keuzes voor onze toekomstige leefomgeving. De provincie doorkruist - door nu al aan te kondigen dat Rijnenburg niet in aanmerking komt voor woningbouw - dit proces.”

 

Mening college

Het college vindt dat de woningbouwopgave zoveel mogelijk in het stedelijk gebied of daar dicht tegenaan moet worden gebouwd. Als Rijnenburg op termijn niet bestemd wordt voor woningbouw, komen er dan meer woningen in het mooie landschap van het Groene Hart terecht? Wethouder De Weger: “Mijn voorstel is daarom, om naast de A12-zone tussen Utrecht en Nieuwegein, die wel in de provinciale omgevingsvisie wordt genoemd, ook Rijnenburg als volwaardig alternatief te onderzoeken in de regionale toekomstvisie, waaraan Rijk, provincie en gemeenten komend jaar werken. Laten we hierbij als overheden de tijd nemen om met elkaar en met onze inwoners een zorgvuldige afweging voor te bereiden.”

 

Mening van Woerdenaren

Draagvlak in de samenleving is cruciaal voor de grote toekomstige woon-, werk-, verkeers- en energieopgaven die op ons afkomen. Daarom start de gemeente Woerden in januari het gesprek met de inwoners en andere belanghebbenden over hoe zij de toekomst van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld zien. Alle input uit die gesprekken wordt afgewogen en verwerkt in de Woerdense Omgevingsvisie, waar Woerden komend jaar volop mee aan de slag gaat.