Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Contouren vestingstad Woerden weer in beeld

publicatiedatum: di 24 december 2019

Woerden is een oude vestingstad met een singel, wallen en bastions. De contour van de Singel is een rijksmonument, maar door de jaren heen is dit beeld jammer genoeg onleesbaar geworden. Het oorspronkelijke karakter van de vesting met strakke grastaluds en puntige contouren was vrijwel helemaal verdwenen.

 

Nu zo’n driekwart van de doorgerotte beschoeiing is vervangen, wordt de oude historie weer zichtbaar. Inmiddels is de laatste fase in dit grote project aangebroken.

Voor veel inwoners is het vast niet ongemerkt gebleven dat er al enige tijd werkzaamheden worden uitgevoerd rondom de binnenstad. Afgelopen jaar zijn het Westdampark, de Oostsingel en de Oostlaan al aangepakt en zijn we in overleg met Landgoed Bredius over het behoud van de waardevolle ecologische oever in het park. Inmiddels is zo’n driekwart van de oude doorgerotte beschoeiing van de Singel vervangen door een duurzame nieuwe beschoeiing en zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd met eendentrapjes en eendeneilanden. Deze natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten bieden straks een beschermende leefomgeving voor de verschillende (water)dieren in het gebied.

 

Herstel bastions Hogewal en Torenwal
Inmiddels is de aannemer aangekomen bij de begraafplaatsen aan de Hogewal en de Torenwal. In goed overleg met het bestuur van de RK Bonaventurakerk wordt er gekeken naar wat er nodig is om de kering te versterken en het gebied rondom de begraafplaats op te knappen. Beplanting en woekerende bosschages die er niet thuishoren worden verwijderd. Met het herstellen van de bastions en de reconstructie van de escarpe, een wandelpad langs het water, wordt ook hier de vestingwal weer goed zichtbaar.

 

Uitbreiding waterlinieommetje
De aanleg van de escarpe (het wandelpad) onderaan het nog te realiseren talud is een mooie uitbreiding op het bestaande waterlinieommetje van de Oude Hollandse Waterlinie. Zo kan er vanaf 2021 een rondwandeling worden gemaakt langs de Singel, het Westdampark, de begraafplaatsen aan de Hogewal en Torenwal en andere prachtige karakteristieke gebouwen en objecten van Woerden.

Met het aanbrengen van het laatste stukje beschoeiing aan de Hogewal en Torenwal en vervolgens de oever van de Oostdam richting het stationsgebied, is de stervormige contour van de oude vestingstad weer goed zichtbaar.

 

ingezonden gem Woerden