Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Ondertekening Taalakkoord Woerden

publicatiedatum: ma 28 oktober 2019

Met de ondertekening van het Taalakkoord Woerden spreken de deelnemende organisaties een duurzame samenwerking af om mensen die worstelen met basisvaardigheden te herkennen, bereiken en ondersteunen. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen.

 

Een groot deel van deze groep heeft bovendien beperkte digitale vaardigheden. Zij ervaren hier dagelijks de gevolgen van; bij het helpen van hun kinderen met schoolwerk, bij het vinden van werk, bij mobiel bankieren of bij het lezen van bijsluiter.

 

Taalakkoord Woerden - samen aan de slag

Bibliotheek Het Groene Hart heeft het initiatief genomen om een Taalakkoord te realiseren.

 

Belangrijke doelstellingen van het Taalakkoord:

De deelnemende organisaties zijn zich bewust van mogelijke beperkte basisvaardigheden onder hun klanten/cliënten/deelnemers. Én dat beperkte basisvaardigheden aan de basis kunnen liggen van uiteenlopende problemen waar mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Samen gaan we onderzoeken wat wel en niet werkt, er wordt gekeken naar: 1. hoe we mensen met beperkte basisvaardigheden kunnen ondersteunen en 2. naar wat organisaties zélf kunnen veranderen in hun communicatie en werkprocessen om beter aan te sluiten bij mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven.


Deelnemende organisaties:

  •     Bibliotheek Het Groene Hart
  •     Gemeente Woerden
  •     Stichting Lezen en Schrijven
  •     Kwadraad maatschappelijk werk
  •     Ferm Werk
  •     Prago
  •     Brownies&downieS Woerden
  •     NLeducatie