Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Hulp gezocht onderhoud klompenpaden

publicatiedatum: za 31 augustus 2019

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het beheer en onderhoud van Klompenpaden. Deze paden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen.

 

De vrijwilligers worden gezocht voor de klompenpaden: het Teylingenpad, Gravenslootpad en Houtdijkerpad. Klompenpaden die dwars door weilanden lopen, gedeeltelijk over particulier terrein.

 

De vrijwilligers lopen per toerbeurt minimaal een keer per maand de klompenpaden na. Ze controleren de markeringen, borden, bruggen en hekwerk. Ook voeren ze soms snoeiwerk uit en ruimen het zwerfafval op.

Soms zijn er kleine onderhoudsklussen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een reparatie aan een hek of het aanbrengen van antislipgaas op een brug.

Een coördinator stelt de roosters op en is de schakel tussen de vrijwilligers en het Steunpunt Klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht.

 

Knelpunten die de vrijwilligers melden of vragen en klachten van wandelaars lossen de coördinator en Landschap Erfgoed Utrecht in overleg op.

 

Wat bieden wij?

  • Deelname aan cursussen.
  • Eens per twee jaar een themabijeenkomst over een actueel onderwerp.
  • Gereedschap voor in het veld.
  • Advies en ondersteuning bij vragen of het professionaliseren van je vrijwilligersgroep.
  • Digitale nieuwsbrief vrijwilligers, 3 keer per jaar.
  • Een kerstdiner voor coördinatoren.
  • Jaarlijkse deelname aan de vrijwilligersdag.

aanmelden

bron  Landschap Erfgoed Utrecht