Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Rijnkunstprijs 2020 : "Camouflage"

publicatiedatum: za 10 augustus 2019

KUNSTaandenRIJN Woerden schrijft voor de derde keer een wedstrijd uit voor de RijnKUNSTprijs. Dit jaar voor 2D- en 3D-werkstukken en foto’s. Beeldende (amateur)-kunstenaars die wonen, werken of leren in de gemeente Woerden mogen meedoen. Het thema is "Camouflage". Aanmelden voor 1 januari 2020!

 

Het thema van de wedstrijd is “Camouflage”.

Om u een handreiking te doen en dit thema handen en voeten te geven in een 2D of 3D werkstuk, hieronder meer informatie over de betekenis van het woord en enkele foto-voorbeelden.

Camouflage of verhulling: het zodanig toepassen van kleur, tekening en vorm dat een normalerwijs zichtbaar object tegen zijn achtergrond verdwijnt of moeilijker wordt herkend. Er is bij camouflage dus sprake van gezichtsbedrog.

 

Bij dieren kan camouflage verschillende vormen aannemen:

  •     een schutkleur = kleur aannemen van de achtergrond;
  •     vormvervaging = ontwrichtende kleuring (strepenpatroon van dier maakt dat vorm en contouren van lichaam vager worden);
  •     schaduwwerking = ruimtelijke waarneming (bijvoorbeeld: wat is boven en wat is onderkant?) wordt verstoord;
  •     nabootsing = waarbij de soort lijkt op een ander object of dier.
     

 

Bij ‘camouflage’ als zelfstandig naamwoord is de betekenis:

  •     de keer dat je iets camoufleert, bijv. door camouflage aan het oog onttrekken en sommige dieren hebben een effectieve camouflage, en
  •     materiaal waarmee je iets camoufleert, bijv. camouflage aanbrengen op auto’s en kleding.

 

Nog meer gerelateerde woorden ter inspiratie: onopvallend, maskering, onzichtbaar maken, verdoezeling, vermomming, versluiering, wegmoffeling.

 

Camouflage-beeld-Fredrik-Tersmeden

 

Tijdschema

Aanmelden: uiterlijk 1 januari 2020
Kunstwerk gereed en insturen foto: 15  maart 2020
Expositie in Bibliotheek Het Groene Hart Woerden: (data volgen nog)
Prijsuitreiking: (datum volgt nog)

 

Jury en nominaties
De inzendingen zijn beoordeeld door een professionele jury. De leden van de jury moeten nog worden benaderd door het bestuur van KUNSTaandenRIJN

 

Publieksprijs en expositie
De genomineerde werkstukken worden  geëxposeerd in de Bibliotheek Het Groene Hart. Bezoekers kunnen daar hun stem uitbrengen voor de publieksprijs. De openingstijden van de bibliotheek staan hier.

 

De prijsuitreiking
De datum van de prijsuitreiking wordt later vastgesteld. De prijswinnaars krijgen een trofee. Deze prijs wordt aangeboden door AFA B.V. Maatwerk in Metaal, vanwege het 25-jarige bestaan.

 

Meedoen
Wilt u meedoen met deze wedstrijd? Schrijft u zich dan in door uiterlijk op 1 januari 2020 een e-mail te sturen aan KUNSTaandenRIJN.woerden@gmail.com. Eerder inschrijven mag ook. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en het type kunstwerk dat u van plan bent in te sturen.

Aan de deelnemers vragen wij een inschrijfgeld van 10 euro. Maak dit bedrag tegelijk met uw inschrijving over op bankrekening NL63 RBRB 0706 4662 92 t.n.v. Stichting KUNSTaandenRIJN Woerden. Vermeld daarbij “RijnKUNSTprijs ” en de naam van de deelnemer. Ter informatie: RBRB is de code van de Regiobank.

 

De ingezonden werken blijven uw eigendom. De werken zijn tijdens de expositie en de prijsuitreiking niet verzekerd. Als u dat wel wilt, dient u zelf voor een verzekering te zorgen.

De vorm waarin u meedoet, ets, schilderij, tekening, foto, beeldhouwwerk etc. is geheel vrij. De enige voorwaarde is dat u een creatieve interpretatie instuurt van het thema van de wedstrijd en dat u woont, werkt of les heeft in de gemeente Woerden.

 

Gereed

Uw inzending moet uiterlijk 15 maart 2020 gereed zijn. U stuurt dan een foto van het kunstwerk per e-mail aan ons toe. Indien uw werkstuk is geselecteerd voor de expositie, dan brengt u dit naar de locatie voor de expositie. De exacte data worden nog bekend gemaakt.

 

Bestuursleden van KUNSTaandenRIJN Woerden mogen buiten mededinging meedoen met de wedstrijd.

 

foto,s & tekst website kunst a/d rijn