Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Participatieavond Cultuur

publicatiedatum: wo 17 juli 2019

Met 9 stellingen waren (20 mei) cultuur- betrokkenen (?) uitgenodigd door de gemeente Woerden voor een "participatieavond cultuur". De bevindingen uit o.a., deze bijeenkomst zal de gemeente, naar eigen zeggen, (mede) gebruiken voor de "actualisatie van het cultuurbeleid." Toelichting en link naar het de "samenvatting van opvallende punten" staan hieronder.

 

Gemeentelijk toelichting op verslaglegging

Op 20 mei 2019 hebben wij u mogen ontmoeten bij de participatieavond cultuur ter voorbereiding op de actualisatie van het cultuurbeleid Woerden. Uw betrokkenheid en inbreng heeft ons meer inzicht gegeven in wat er leeft onder partners in het culturele veld, en op welke vraagstukken en  ontwikkelingen u partnerschap met de gemeente zoekt. Het biedt ons stof tot nadenken en concrete handreikingen om mee verder te gaan. Dank voor uw bijdrage hieraan. 

In de bijlage treft u het verslag aan van de avond. Dit verslag is geen woordelijk verslag, maar beoogt een samenvatting te geven van opvallende aandachtspunten die u heeft aangedragen. Dit is aangevuld met bijlagen, waaronder de presentatie van die avond en een zo compleet mogelijke weergave van de gesprekken aan de werktafels met steekwoorden. Al met al een rijkdom aan informatie. Het heeft ons veel gebracht. 

We hebben die avond het gesprek met u gevoerd aan de hand van een concept-manifest met 9 stellingen over de waarde van kunst, cultuur& creatief vermogen voor Woerden en haar dorpen. Aan de gemeente nu de taak om uw inbreng gedurende de zomermaanden te verwerken en vertalen naar een inhoudelijke aanscherping van dit document, als basis voor de uitgangspunten en doelstellingen voor toekomstig cultuurbeleid.

Na de zomer komen we bij u terug tijdens een tweede bijeenkomst en krijgt u de gelegenheid te reageren op de aangescherpte tekst. 

 

HIER de LINK NAAR de "samenvatting van opvallende punten"

 

"Hartekreten" op de Participatieavond.

1. cultuur: met elkaar – voor elkaar – niet tegen elkaar

2. Graag gewone mensentaal, niet zo ambtelijk Zorg dat iedereen het kan begrijpen (taalniveau Jip + Janneke)

3. Liever geen monopolie voor de C5, cultuur/kunst is meer dan deze 5 gewaardeerde instellingen!

4. In ieder Woerdens huis is een kunstwerk van een Woerdenaar

5. I.p.v. geld geven: geef ons een slimme crea-econoom om ons werk te kunnen (blijven) doen.

6. buurthuizen terug!

7. Een gemeente die initiatieven omarmt: luisteren, meedenken, helpen, eerlijk zijn en opvolgen.

9.  Laagdrempeligheid bevorderen als deel van de visie op cultuur en creativiteit.