Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Méér Muziek in de Klas!

publicatiedatum: di 9 juli 2019

In Woerden wordt de overtuiging dat muziekonderwijs meerwaarde heeft breed gedeeld. Daarom nemen organisaties uit kinderopvang en onderwijs samen met de culturele instellingen en de gemeente het voortouw en ondertekenen als eerste in de provincie Utrecht het convenant Méér Muziek in de Klas. De feestelijke ondertekening vond op 3 juli jl. om 13.00 uur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

Veel plaatsen

Op dit moment worden overal in Nederland deze convenanten gesloten, van harte gestimuleerd en ondersteund door Hare Majesteit de Koningin Maxima, als beschermvrouwe van dit initiatief, vanuit de overtuiging en wetenschap dat muziek een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling en daarmee de kansen voor opgroeiende jeugd.

 

Ondertekenaars:

schoolbesturen SPCO Groene Hart, Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!, Stichting Klasse, Het Klooster, KUVO, KMN Kind & Co en de gemeente.

 

Kunstencentrum & Kuvo
De gemeente Woerden is in de provincie Utrecht de eerste gemeente waar een convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal gesloten wordt.

 

Er wordt op dit moment door Het Klooster, in samenwerking met KUVO, op 18 basisscholen (ruim 3500 kinderen) structureel muziekonderwijs verzorgd in de vorm van algemene muzieklessen, instrumentale lessen en naschoolse verdieping. Dit gebeurt met behulp van een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van OCW.
Deze regeling heeft een geweldige impuls gegeven aan het muziekonderwijs in Woerden maar loopt helaas op korte termijn af. Bij de convenantpartners leeft sterk de wens om ook na afloop van de tijdelijke subsidieregeling het muziekonderwijs te continueren én daar de vakdocenten van Het Klooster bij te blijven betrekken. Bovendien is de ambitie om álle kinderen in de gemeente Woerden muziekonderwijs te kunnen bieden en dus in de toekomst nog meer scholen te betrekken.

De financiën

Afgelopen periode is door alle partners hard gewerkt om de financiering hiervoor te vinden. Met succes! Gebruikmakend van de verruiming van de rijksregeling  Combinatiefunctionaris maakt de gemeente Woerden het mogelijk dat er extra rijksgelden beschikbaar komen.
Door het tekenen van het convenant wordt de gezamenlijke inzet en ambitie kracht bijgezet. De kinderen van groep 3 van de Andersenschool hebben de ondertekening opgeluisterd met muziek.