Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Even stilstaan bij het Paasfeest

publicatiedatum: ma 15 april 2019

Veel kerken, en verwante instellingen, organiseren activiteiten rond de Pasen, zo ook de dorpskerk te Harmelen (Kerkplein 1) Op woensdag 17 april in de ‘stille week’ voor Pasen (Aanvang 19.30 uur.) Ze nodigen u uit (gelovig/kerkelijk of niet) voor het bijbel verhaal van Jezus , met mooie muziek & stiltes.

 

U bent van harte welkom bij de samenkomsten in . En in het bijzonder voor die van woensdag 17 april.

De samenkomsten willen u helpen om even stil te staan bij Jezus, die de schuld van de mensheid op zich nam en die stierf aan het kruis. Met Pasen vieren we zijn opstanding. Ruimte voor nieuw leven.

Luisteren naar muziek en naar het Bijbelverhaal

 

Er wordt gezongen en solo gezongen door Tabitha Werrie en er is muziek van de hand van Couzijn van Leeuwen en Theo van den Heuvel. Koos van Lindenberg leest voor uit de Bijbel.

Heel belangrijk zijn de momenten van rust en stilte ertussen, waarin iedereen zijn gedachten kan laten gaan.

 

Het is een ‘open’ bijeenkomst of u nu gelooft of niet en of u nu bij een kerk hoort of niet.