Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Babylon wordt Podium Bredius ???

publicatiedatum: ma 15 april 2019

Wij, Cultuurlokaal, verbaasden ons dat we niets meer hoorden van jongerencentrum Babylon,(met activiteiten als Babypop/belangrijk festival/popavonden enz. ) Naar nu blijkt is Babylon er "niet uitgekomen" met "de gemeente" en zijn alle activiteiten (na bijna 40 jaar) per 1/1/2019 gestaakt. Eeen doorstart als "Podium Bredius" lijkt ook niet te lukken.

 

 

MEER WETEN?

Hieronder de laatste tekst die op de site van Babylon aantroffen de eerst hoopvol klonk maar later gecorrigeerd toch treurig eindigt.

 

 

Babylon wordt Podium Bredius

In 2017 is onder leiding van gemeente Woerden project 'Kairos' gestart. Gemeente Woerden heeft - in samenspraak met o.a. Babylon - onderzocht waar de behoeften in de Woerdense samenleving liggen op het gebied van jongeren, kunst, cultuur en sociaal maatschappelijke initiatieven, wat zou kunnen leiden tot een herpositionering of zelfs herbestemming van onze accomodatie. Babylon is 'Kairos' met vertrouwen aangegaan met als doel een resultaat en/of visie waarop een koers richting toekomst bepaald zou gaan worden. Babylon stond open voor elke mogelijke verandering die hieruit zou volgen.

Echter, 'Kairos' heeft niet tot gewenste resultaten geleid.

 

Eind 2018 heeft Babylon van de verantwoordelijk wethouder vernomen dat 'Kairos' in 2019 niet gecontinueerd wordt. De wethouder heeft tevens aangegeven dat per 1 januari 2019 ook aan de sturende rol vanuit het gemeentelijk jongerenwerk een einde komt. Wij betreuren dit, maar gaan uiteraard zelf verder met onze toekomst.

Babylon heeft haar activiteiten zoals deze de afgelopen 39 jaar werden georganiseerd per 1 januari 2019 gestaakt. Locatiegebonden openbaar jongerenwerk zoals het was kunnen wij op basis van uitsluitend vrijwillige inzet niet meer bieden.


Wat gaat Babylon doen?

Onze accomodatie biedt mogelijkheden voor diverse activiteiten. En wij vinden het belangrijk dat er een plek in Woerden blijft bestaan waar jongeren die wat willen ondernemen zich kunnen ontwikkelen.

Geen sturende rol vanuit de gemeente of het gemeentelijk jongerenwerk biedt andere kansen en geeft vrijheid, uiteraard voor jongeren die zelfstandig iets willen en kunnen ondernemen, maar ook andere culturele groepen uit de Woerdense samenleving.

Wij - een groep enthousiaste jonge vrijwillgers en het bestuur - hebben de handschoen vast opgepakt. Vanaf 29 maart 2019 worden er door vrijwilligers in onze accomodatie activiteiten 'nieuwe stijl' georganiseerd onder de naam 'Podium Bredius'.

Podium Bredius wordt een toffe plek voor vrijwilligers en jongeren die wat willen doen, die wat willen bijdragen, activiteiten willen organiseren of willen ondernemen.

 

Podium Bredius

Dit wordt een plek waar Woerdenaren en Woerdense organisaties gebruik van kunnen maken voor een breed scala aan (podium)activiteiten, al dan niet in samenwerking met onze vrijwilligers. Hieraan is behoefte in Woerden, blijkt uit de diverse aanvragen die we naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van B&W d.d. 13 november 2018 en de daarop volgende publicaties in de regionale pers hebben ontvangen. In de loop van 2019 hopen we diverse behoeften waar mogelijk een plek te kunnen gaan geven.

 

Wij knappen de komende weken ons gebouw met beperkte middelen op voor een frisse start. Daar nemen we even de tijd voor.


Hoe kan ik helpen?

Kan jouw bedrijf ons helpen in de vorm van eenmalige middelen, arbeid of anderszins?

Wil je vrijwilliger worden, komen klussen, of straks meewerken met onze activiteiten of zelf activiteiten gaan organiseren? Zoek jij die uitdaging? Ben jij die vrijwilliger die wij niet kunnen missen?

Zoek je een ruimte voor jouw organisatie of activiteiten? We bespreken graag jouw wensen, de mogelijkheden die we kunnen bieden, en/of samenwerking die we kunnen aangaan.

Stuur dan een e-mail naar info@podiumbredius.nl


Resultaat

Samen gaan we Podium Bredius laten bruisen!
Binnenkort volgt meer informatie via onze nieuwe website podiumbredius.nl

Opening Podium Bredius

Save the date: vrijdag 29 maart. Openingsfeest Podium Bredius. UITGESTELD.

UPDATE: 29 maart blijkt te kort dag, de opening is uitgesteld. Er is meer tijd nodig om de accomodatie op te knappen.

Nadere informatie volgt.

 

(einde alle berichten?)

NEE; een beetje geheimzinnig is dit gevonden stukje uit een bericht in het AD van 8 maart 2019
Jongerencentra in Woerden mogen in het weekeinde een uurtje langer bier tappen. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten. Dick Pekelharing van Podium Bredius (voorheen Babylon) vindt het een stap in de goede richting.
 
Wie meer wil weten kan proberen te mailen naar info@podiumbredius.nl