Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Stadsmuseum door de eeuwen heen

publicatiedatum: di 12 februari 2019

De Stichts-Hollandse Historische Vereniging geeft een lezing over het Stadsmuseum te Woerden. Erik Gol vertelt alles over de bewogen geschiedenis, vol met restauraties en verbouwingen. Van harte welkom op dinsdag 19 februari 20.00 uur in De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

 

Een lezing door Erik Gol

Het ‘Stedehuys’ diende vroeger als stadhuis en was op die manier tot 1889 in gebruik. In het gebouw, waarvan de oudste delen dateren uit 1501, werd ook recht gesproken. Erik Gol vertelt alles over de bewogen geschiedenis, vol met restauraties en verbouwingen. Een unieke kans om meer te weten te komen van een van de meest markante gebouwen van Woerden!

Achtergrondinformatie
Deze lezing geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het eerste stenen stadhuis van Woerden, het tegenwoordige Stadsmuseum, aan het begin van de 16e eeuw. Vervolgens komen de uitbreidingen en aanpassingen uit de 16e-18e eeuw aan bod, evenals de ‘teloorgang’ van het gebouw in de 19e eeuw.

Er ontstonden diverse plannen van Victor de Stuers en architect Pierre Cuypers, in 1886/1887, voor de redding toen het gebouw met sloop bedreigd werd. De overgang in Rijksbezit en de daarop volgende verbouwing en restauratie onder leiding van Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst hadden tot gevolg dat we nu nog kunnen genieten van dit monument. Maar er moesten toen wel bijzondere keuzes worden gemaakt.

 

De lezing vervolgt met de onderhoudsgeschiedenis daarna door onder andere de Rijksgebouwendienst, en de restauratie van 1984/1985 onder leiding van architectenbureau Van der Sterre-Peetoom, nadat het gebouw in 1975 weer bezit van de gemeente Woerden geworden was. Een rijke geschiedenis van een van de meest markante gebouwen van de stad!

Over de spreker

Ing. Erik Gol is werkzaam als bouwkundig adviseur monumenten voor het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) en adviseert over beheer, onderhoud en eventuele aanpassingen van monumenten in Rijksbezit. Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek naar in opdracht van het Rijk gebouwd ‘civiel verdedigingserfgoed’ uit de periode van de Koude Oorlog. Tijdens zijn studie heeft hij een opmeting gedaan van de voorgevel van het Stadsmuseum.

Tegenwoordig is hij in zijn vrije tijd ook vrijwilliger bij het Stadsmuseum en heeft hij zich verdiept in de (ver)bouw- en restauratiegeschiedenis van dit gebouw sinds 1889.