Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Is 500.000 Vluchten (te) Veel?

publicatiedatum: zo 3 februari 2019

Maximaal 500 duizend vluchten en 29 duizend nachtvluchten op de luchthaven Schiphol. Dat was het maximaal toegestane aantal en meer moet het niet worden! Hiermee zaten op 23 januari de bewonersdelegatie en die van de bestuurders op één lijn. Geen uitvluchten meer om onder de afspraken uit te komen. De omwonenden willen dat hun gezondheid en veiligheid beschermt worden.

 

Bij de hervatting van de onderhandelingen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn de omwonenden in het (BOS) Bewoners Omgeving Schiphol, het zat  Dat is het resultaat van het overleg tussen deze twee ORS-delegaties.

Met ingang van het gebruiksjaar 2020 moet er een einde komen aan de huidige gedoogsituatie door het vaststellen van een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB).

 

Dit LVB dient minimaal een plafond voor het totaal aantal vluchten (500.000) en de nachtvluchten (29.000) vast te leggen zodat hierop kan worden gehandhaafd. Dat geldt ook voor de vierdebaanregel. Daarna is herstel van vertrouwen door de luchtvaartsector nodig via harde afspraken over hinderbeperking zodat er voldaan wordt aan de verwachtingen van het Aldersakkoord, voordat er in de ORS verder kan worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in de toekomst.

Met zo’n Luchthavenverkeersbesluit kan er een einde komen aan het zogeheten “anticiperend handhaven” dat de rechtszekerheid van omwonenden ernstig heeft aangetast: het oude stelsel geldt maar het nieuw telt, dus beide worden niet gehandhaafd. Pas nadat het gedogen is gestaakt, kan er worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving.

Het is helaas nog niet zeker of de luchtvaartsector zal aansluiten bij dit gezamenlijke standpunt van de twee andere partijen. Schiphol verzint allerlei uitvluchten om onder de gemaakte afspraken uit te komen en misbruikt een kwestieus concept-Milieueffectrapport (MER) om overdreven groeiclaims te onderbouwen.

Zoals de enorme groei van het aantal pretvluchten aantoont, zit er veel “lucht” in het huidige plafond van 500.000 vluchten. Nu Schiphol klaagt dat het geen instrumenten heeft om de overeengekomen “selectiviteit” te garanderen, is het strikt handhaven van dat plafond het beste middel om het doel te bereiken. Marktwerking corrigeert dan de uitwassen, zoals vliegen voor een habbekrats. Het is voor de luchtvaartsector kennelijk moeilijk om zich te voegen naar de maatschappelijke realiteit: ongebreideld vliegen is geen vanzelfsprekendheid.

Bewoners hebben recht op zekerheid. Omwonenden van Schiphol moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen beschermt tegen inbreuken op hun gezondheid en veiligheid. Zeker zijn van een ongestoorde en duurzame leefomgeving, daar gaat het om.

 

de BOS site voor meer info

 

stemadvies

Hoe denkt de politiek?

 

Pretvluchten

"Dit zijn vakantievluchten tegen afbraakprijzen die geen bijdrage leveren aan de nationale economie. Een deel daarvan wordt ’s nachts uitgevoerd wat extra overlast veroorzaakt.

Bovendien frustreren onnodig veel van dergelijke vluchten de Nederlandse klimaattaakstelling.

Om te voorkomen dat normale vakantievluchten het netwerkverkeer op Schiphol verdringen, is voorzien dat deze categorie zoveel mogelijk naar regionale vliegvelden wordt overgeheveld."

 

Groei

"Het aantal vliegbewegingen overdag is sinds 2008 gegroeid van ca. 450 duizend naar bijna 500 duizend. Hinderbeperking is daarentegen niet gelijk op gegaan. Schiphol claimt ca. 34% hinderbeperking te hebben gerealiseerd, maar daarvoor ontbreekt elke onderbouwing."

 

Millieu

Het Nederlandse klimaatbeleid rekent voor alle sectoren met CO2 reductie percentages.

Dat moet voor de luchtvaart ook gelden.