Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Lustrum Ferm Werk

publicatiedatum: vr 25 januari 2019

Ferm Werk heeft heeft het eerste lustrum bereikt. Dat hebben ze op 18 januari met een groot feest gevierd. Ferm Werk is het werkbedrijf van Woerden,Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater en voert sedert 2014 de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet uit. In deze organisatie zitten de sociale diensten van genoemde gemeenten en de vroegere "Sluis Groep".

 

Ferm Werk was en is één van de weinige bedrijven in Nederland waarbij de gemeenten de gehele uitvoering van de Particpatiewet hebben ondergebracht.

Ferm werk is daarmee ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen.

Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. We brengen de mogelijkheden en competenties van de werkzoekenden in kaart en bemiddelen hen naar werk wat bij hun vaardigheden past.

 

Werken zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie.

 

Het streven hierbij is om de mensen zo veel mogelijk aan regulier werk te helpen door te kijken wat men als persoon kan.