Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Nieuwjaarsspeech 2019

publicatiedatum: ma 14 januari 2019

‘Rust, diepgang en met elkaar in gesprek blijven. Daar gaat het om in de politiek en samenleving.’ Met deze boodschap reageerde burgemeester Molkenboer in zijn speech op de ontwikkeling dat we soms wat snel reageren op hypes in de media, zonder ons eerst goed te verdiepen in de achtergronden. Er zou meer aandacht moeten komen voor gedegen achtergrondjournalistiek en mediawijsheid in het onderwijs.

 

Het slechte weer en het feit dat de receptie nog niet in het vernieuwde gemeentehuis kon plaatsvinden, weerhield de bezoekers niet om toch samen te komen en elkaar het beste toe te wensen.  

  • De carnavalsvereniging De Kwakbollen herinnerde de burgemeester aan hun 44-jarig jubileum door hem een knikkerspel in de vorm van het cijfer 44 te overhandigen.
  •  
  • Wethouder de Weger ontving 400 handtekeningen van de delegatie van Zegvelds Belang. Hiermee vragen zij aandacht voor jongerenhuisvesting in Zegveld en sporen het gemeentebestuur aan daar vaart mee te maken.

 

Plannen

Molkenboer sprak hij in zijn nieuwjaarspeech ook over de plannen die voor het komend jaar op de agenda staan. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen van de Westelijke randweg, met een brug over de Oude Rijn,  de ontwikkeling van verschillende woningbouwlocaties en schuifruimtes voor bedrijven.

 

Hij benadrukte de noodzaak om als Woerden verder te kijken dan 2019. In dat kader is het belangrijk om samen met inwoners en raad een toekomst beeld te vormen van het stationsgebied. Dit gebied is een belangrijk scharnierpunt tussen de centrumzijde en de zuidkant van Woerden, waar de komende jaren woningbouw gerealiseerd zal worden.

Hans van Ommeren

Victor Molkenboer bedankte iedereen die zich inzet voor Woerden en memoreerde daarbij in het bijzonder de bijdrage van Hans van Ommeren, die onlangs is overleden en aan wie Woerden o.a. het stadsmuseum heeft te danken.

 

 

Nashville-verklaring

Zoals eerder aangekondigd reageerde de burgemeester ook op de Nashvilleverklaring. ‘De ondertekening van deze verklaring doet zeer, kwetst en stimuleert ongelijkheid. Dit vraagt om een reactie. Daarom zeg ik hier namens het gemeentebestuur: In onze gemeente mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt’. Buiten wapperde de regenboogvlag fier.