Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Afkoppeling van het gas ? Windmolens?

publicatiedatum: ma 21 januari 2019

Wethouder Tymon de Weger deed recent uitspraken over dat zijn inziens Woerden in 2030 van het gas af kan. Tijdens een vergadering van wijkplatform staatsliedenkwartier bleken inwoners van deze wijk veel vragen te hebben over de gevolgen van de afkoppeling van gas voor hun wijk, hun (huur)woning en hun portemonnee. En waar komen toch die windmolens?

 

De zorg die over het onderwerp bestaat is zo omvangrijk dat het wijkplatform nog voor de zomervakantie een extra wijkvergadering gaat beleggen omtrent de overschakeling naar andere vormen van energie in hun wijk.

 

Nieuwbouw

Vanaf zeer binnenkort zullen op elke nieuwbouwlocatie gasleidingen ontbreken.

Dat gaat al op voor Snellerpoort en ook aan de Jan Steenstraat en het Mauritshof komen huizen zonder gasaansluiting.

Alle nieuwbouw moet gasloos, stelt de gemeente. in 2030 moet Woerden klimaatneutraal zijn.

 

Veel andere gemeenten in het Groene Hart nemen iets meer tijd, soms tot 2050.

 

Windmolens

Woerden schint, gezien haar ligging, geschikt te zijn om voor delen van de provincie Utrecht energie op te wekken via met name zon- en windenergie en - in iets mindere mate - aardwarmte (geothermiek), water of biomassa. Landelijk is afgesproken dat gemeenten samen een regionale energiestrategie maken.

 

Een plan maken

Woerden doet dit samen met andere Utrechtse gemeenten. In dit regionale plan staat hoe deze gemeenten bijdragen aan grootschalige energieopwekking tot 2030.

Volgens wethouder Tymon de Weger komen er in geen geval  windmolens in en rond de bebouwde kom van Woerden te staan.