Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Lezing ; Het Reeuwijkse land

publicatiedatum: wo 9 januari 2019

Op 15 januari organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging een lezing door Sophie Visser over het landschap rond Reeuwijk. Net als elk gebied heeft ook deze streek bekende en onbekende aspecten en geschiedenissen. Omdat het dichtbij ligt denken we al snel dat het bekend terrein is. Maar hoe bekend of onbekend is deze streek nu echt?

 

Deze lezing gaat over gebeurtenissen en situaties die gevolgen hadden voor het landschap en waarvan nog sporen zichtbaar zijn, maar waarvoor weinig of geen aandacht is geweest.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 15 januari aanstaande, om 20.00 uur in De Dam,  Wilhelminaweg 79, 3441XB, Woerden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

 

Achtergrondinformatie
Neem de situatie bij de Prinsendijk vóórdat het de Prinsendijk werd. Welke sporen zijn er nog te vinden van de grootscheepse veranderingen rond de waterafvoer na 1300, en wat waren de directe en indirecte gevolgen voor het Stichts-Hollandse grensgebied? Op welke informatiebronnen uit het verleden (en het heden) kunnen we ons baseren?

 

En wat betekent al die kennis voor de huidige aandacht voor de cultuurhistorische waarde van dit landschap? Zie je daar iets van terug in het ruimtelijk beleid en planning van de overheden? Boeiende vragen die je natuurlijk ook kunt stellen over andere situaties. Sophie leert ons een bekende(?) omgeving nog beter kennen!

Over de spreker

Sophie Visser studeerde van 2000 tot 2006 Sociale geografie in Utrecht met als specialisatie historische geografie. In dat kader deed ze als vrijwilliger en afstudeerder onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van Reeuwijk en omgeving. Dit leidde onder meer tot het publieksboek ‘Het Reeuwijkse land’ en een (digitaal) Vademecum met bijbehorende kaarten van de historische landschapselementen van Reeuwijk en later ook van Bodegraven. Samenwerking met lokale kenners was hierbij steeds een belangrijk uitgangspunt.

 

Naast uitnodigingen voor het geven van presentaties en het leiden van excursies zorgde haar werk ook in 2011 voor benoeming als lid van de Erfgoedcommissie Bodegraven-Reeuwijk. Dankzij parallelle bekendheid met de wereld van de ICT vormen kennis- en informatieaspecten rond landschappen een belangrijk onderdeel van haar werk.