Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Rijksbijdrage transformatie Middelland

publicatiedatum: zo 6 januari 2019

De gemeente Woerden ontvangt € 0,5 miljoen van het Ministerie van BZK voor de transformatie van Middelland naar een gemengd stedelijk woongebied. Wethouder Arjan Noorthoek is blij met de bijdrage hiervoor en schat dat er in het gebied zo'n 1.500 à 2.000 woningen gebouwd kunnen worden..

 

Het ministerie stelt dit bedrag beschikbaar om versnelling van de woningbouwproductie te realiseren en het komt ten goede aan het gebiedsfonds dat de gemeente voor Middelland gaat instellen. In ruil voor de bijdrage zal Woerden haar ervaringen met het gebiedsfonds delen met het ministerie en andere gemeenten. De bijdrage is onderdeel van de woondeals die vanaf begin volgend jaar worden gesloten tussen het Rijk en de stedelijke regio's met de hoogste druk op de woningmarkt. Versnelling van de woningbouwproductie speelt in deze deals een belangrijke rol.

Gebiedsfonds van groot belang

Wethouder Arjan Noorthoek (transformatie Middelland): "Deze bijdrage van het Rijk is bijzonder welkom. Het gebiedsfonds is van groot belang voor de herontwikkeling van Middelland. Het is een innovatieve manier om de openbare ruimte opnieuw in te richten, passend bij de woningbouwontwikkelingen. Iedereen draagt hieraan een steentje bij: ontwikkelaars, provincie, gemeente en nu ook het Rijk. Dat is nodig om een prettige woonomgeving te creëren, maar bijvoorbeeld ook om verkeersroutes aan te passen, zodat Middelland een betere verbinding krijgt met andere delen van de stad. Als het gebiedsfonds goed functioneert, kan het andere partijen over de drempel helpen om ook in Middelland te investeren. En dat zorgt voor versnelling van de woningbouw. We weten allemaal dat dat hard nodig is."

 

Duurzaam en toekomstbestendig

Middelland-Noord moet een gemengd stedelijk woongebied worden dat past bij Woerden. Er is ruimte voor zo'n 1.500 à 2.000 woningen. De vernieuwing van het gebied kent een eigen aanpak. Centraal daarbij staan de initiatieven van eigenaren en andere partijen om bestaande gebouwen te transformeren of te herontwikkelen. Samen met eigenaren, gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden gaat de gemeente graag de dialoog aan over de plannen om te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig Middelland.