Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Wij willen bomen!

publicatiedatum: za 29 december 2018

Een ruime meerderheid van Woerdenaren, die een gemeentelijke enquête invulde over de groenvoorziening langs de wallenkanten van de Singel, wil dat daar aan weerszijde bomen komen te staan.

 

We plaatste hier eerder onderstaand artikel over.

 

Artikel van 30 april 2018

Ongeveer twee jaar geleden kregen we 3 ontwerpen voorgelegd voor bomen langs de Singel rond de binnenstad met het verzoek onze voorkeur kenbaar te maken. Dat deden we, helaas voor Woerdens portemonnee, blijkt nu voor de duurste versie De (ruime) meerderheid van de stemmers wilde een rij bomen aan elke zijde van de singel.

 

Waarom?

In de "Groenvisie" kregen we te horen dat steeds meer bomen langs de Singel ziek waren en daarom omgehakt of weg zijn of wegmoesten i.v.m. werkzaamheden. (Langs de Emmakade zijn bijvoorbeeld alle bomen omgegaan)

 

Zoals gezegd hebben we, op verzoek, binnen de  'Groenvisie' gestemd  en (belofte maakt schuld volgens het college) dus zullen waarschijnlijk in vier jaar tijd (vanaf 2019) de bomen langs de Singel terugkomen, Kosten € 728.000 euro, dik het dubbele van de andere varianten.

Wel moet de (nieuwe) raad dit plan nog even goedkeuren, of zouden ze de zaag in het hele plan zetten en een goedkopere variant eisen?

 

 

 

 

Op bovenstaande dure variant zijn 800 geldige stemmen uitgebracht. De gemeenteraad moet zich nu een mening gaan vormen over het voorstel van het gemeentebestuur om de voorkeur van de inwoners te volgen. Er worden dan ca. 360 bomen aangeplant aan weerszijden van de Singel. De benodigde investering hiervoor bedraagt meer dan 700 duizend euro.

Het voorstel wordt in de gemeenteraad besproken op 10 januari.