Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Vrijwilligersprijzen van VWO

publicatiedatum: vr 28 december 2018

De gemeente Woerden roept u, met onderstaande tekst, op om, voor 1 februari 2019, te stemmen op Woerdense mensen en organisaties die, (wij denken door de gemeente?) genomineerd werden voor "De Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen" van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 Er zijn diverse prijzen verdeeld over drie categorieën: landelijke initiatieven, lokale initiatieven en de Passieprijs voor individuele vrijwilligers. In elke categorie wordt een jury- en een publieksprijs uitgereikt. Gemeenten kunnen een wisseltrofee winnen.

Gemeenten spelen, een grote rol bij het aanmelden van lokale organisaties en initiatieven voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Gemeenten die zelf prijzen uitreiken, kiezen er vaak voor om de winnaars van hun lokale prijs voor te dragen. Maar er zijn ook gemeenten die het anders doen.

BRON website "Meer dan Handen".

 

De oproep van de Gemeente Woerden

 

Stem op de genomineerden!
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden jaarlijks uitgereikt om vrijwilligers en organisaties in het zonnetje te zetten. De prijs wordt sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven.

Genomineerden
Vanaf nu kan er gestemd worden op de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die kans maken op de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Voor gemeente Woerden zijn de genomineerden:
• Cultuurplatform met Kunstpark
• ASV Bredius
• Soosjaal
• Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
• Corry Middelkoop

Stemmen kan tot en met 11 februari 2019. Meer informatie over de vrijwilligersprijzen en stemmen kan via www.vrijwilligersprijzen.nl.

 

*De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden onder-steund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie is in handen van Movisie.