Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Biertje?

publicatiedatum: do 20 december 2018

In Woerden zijn de sociaal culturele instellingen vergelijkbaar gesteld aan sportverenigingen in de paracommerciele verordening. Daardoor zijn de schenktijden vervroegd en moet de biertap dicht gedraaid terwijl de festiviteit nog aan de gang is.

 

De bezoekers worden daardoor vroegtijdig voor een biertje doorverwezen naar de plaatselijke Horeca. Een onwenselijke situatie vinden een aantal politieke partijen.

In januari komt een voorstel van VVD, Progressief Woerden, Fractie Bakker en de SP in de Raad dat het college vraagt de verordening te wijzigen.


Volgens de regiovertegenwoordiger van de Horeca Nederland is dat geen goed idee en dienen de verenigingen een volledige Horecavergunning te hebben omdat zij concurrenten zouden zijn van de Horeca en dus aan dezelfde eisen zouden moeten voldoen. Verenigingen zouden dan ook geen subsidie meer mogen vragen. In de praktijk betekent dit: De verenigingen worden commerciele Horeca-concurrenten of ze houden op te bestaan omdat ze hun hoofd niet boven water kunnen houden.


Hoe verzint men het! Woerden kan trots kan zijn op diens vrijwilligers en het bruisende verenigingsleven. De sociale betekenis van de verenigingen is onbetaalbaar. Daar kan menige gemeente een voorbeeld aan nemen! 

De verenigingen voldoen aan de regels die er zijn m.b.t. veiligheid en drankcontrole etc. Het is dus in die zin nergens nodig voor om een 'uitgebreide' horeca-vergunning, met alles dat daarbij hoort aan wet- en regelgeving, te willen eisen met de klok in de hand.


Het vergelijkbaar stellen van sportverenigingen en de culturele instellingen in de paracommerciele verordening is dan ook niet juist. Sportverenigingen hebben een andere positie dan de culturele verenigingen en er speelt bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie naar jonge kinderen, die deze culturele verenigingen niet hebben waar het gaat om de festiviteiten in de avonduren.


De culturele verenigingen zijn een verrijking voor Woerden en verdienen het om als zodanig in de paracommerciƫle verordening te worden opgenomen d.w.z. met de daarbij passende schenktijden. Voorheen was 02.00 uur en in tegenwoordige tijden is 03.00 uur een heel logische eind-schenktijd.

 

Bron website SP