Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

“Laat Woerden niet zakken” krijgt 200 "stukken"

publicatiedatum: vr 7 december 2018

Stichting “Laat Woerden niet zakken” krijgt nog ruim 200 documenten van het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om feitelijke informatie over mogelijke boringen naar olie en gas door Vermilion. Tijdens de rechtszitting op 3 december gaf het Ministerie aan dat er inderdaad meer stukken zijn die niet eerder openbaar waren. De afvaardiging van de stichting "LWNZ" is redelijk tevreden over de uitspraak

 

Het was een interessante zitting bij de rechtbank in Utrecht. Met Ministerie heeft te kennen gegeven dat er inderdaad nog meer dan 200 stukken zijn die niet eerder openbaar waren.

 

Die stukken worden nu verwerkt en voor 31 januari 2019 zullen we die kunnen bestuderen. Tijdens de zitting gaf het Ministerie aan de gang van zaken te betreuren.

 

Wij zijn best tevreden dat we na 1,5 jaar volhouden nu toch alle informatie lijken te krijgen.

 

 

Als de stichting meent dat er weer onterecht documenten worden achtergehouden, krijgt zij van de rechtbank de gelegenheid om haar ongenoegen op 10 april in een zitting te uiten en opnieuw de informatie op te eisen.