Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Het Zinkende Land; documentaire

publicatiedatum: za 3 november 2018

Onder het grootste gedeelte van Woerden, is veenbodem te vinden. Een kenmerk van deze ondergrond is dat het langzaam zakt. In andere woorden: de bodem daalt. Omdat het niet overal in een gelijk tempo zakt, leidt dit tot veel problemen. Denk hierbij aan scheuren in het wegdek of kapotte rioleringen.

 

Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld bewoners, agrariërs en voor de overheden die zorgdragen voor de openbare ruimte, infrastructuur en watersystemen.

 

De documentaire

 

Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire ‘Het zinkende land’ waarin die gevolgen belicht worden.

Met de documentaire wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de gevolgen van bodemdaling en de urgentie om duurzamer met veenbodems om te gaan.

 

De documentaire, al gemaakt in 2017,  laat ook zien hoe bewoners, bedrijven en overheden nu aan oplossingen werken. Door het hele land worden tal van innovaties ontwikkeld en getest, zoals cranberry- en lisdoddeteelt op nattere bodems, experimenten met het hoger houden van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond.

 

Als er nu niks gedaan wordt tegen het vertragen van de bodemdaling, kunnen maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en  gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder.