Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Kritiek Koeiemart

publicatiedatum: vr 3 november 2017

De Koeiemart mag voor de bezoeker dan wel goed verlopen zijn, vanuit organiserende partijen, winkeliers en kermisexploitanten is er flinke kritiek. Verantwoordelijk wethouder Stolk zou belangenverstrengeling van een ambtelijke projectleider niet voorkomen hebben, ondanks dat ze op de hoogte was.

 

Veel fouten

Kermisexploitanten die na 42 jaar weg moeten van de kermis, het verkeerd omgaan met pachtregelingen voor de kermis. Kermisplaatsen toekennen aan vergelijkbare attracties, ruzie om marktplekken, boze horecaondernemers door goedmakertje van de kermis, marktkramen die winkeliers blokkeren, ruzie om de te verdelen kosten van de grote tent op het Kerkplein en zelfs mogelijke schadeclaims van enkele kermis exploitanten. Het is een kleine bloemlezing van de onrust die er de afgelopen weken rondom de organisatie van de Kermis is ontstaan.

 

Wethouder pakt niet door

Daarbovenop komt dat een van de ambtelijke projectleiders door Woerdense bedrijven en kermisexploitanten beticht wordt van belangenverstrengeling. De ingehuurde ambtenaar zou ook een evenementenbedrijf en kermisbedrijf hebben. Door het leveren van een mix aan diensten, adviezen en materialen door de projectleider zou onrust zijn ontstaan. Ondernemers dienden in 2016 hierover al klachten in bij de burgemeester, echter werd dit jaar dezelfde handelswijze wederom toegepast. Met als gevolg nieuwe klachten en kritieken.

Externe Evaluatie

In maart van dit jaar attendeerde Woerden.TV wethouder Stolk op de problemen. Die werden toen weggewuifd en ontkend. Met wat nu blijkt met grote gevolgen. Want de wethouder bleek niet in staat de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Een dag voor de Koeiemart vroeg de redactie van Woerden.TV de gemeente al om opheldering. Gisteren wilde de gemeente alleen kwijt dat de problemen zeer serieus genomen worden en dat een extern onderzoek gestart zal worden.

Op informatieverzoeken en vragen aan de wethouder kwamen geen antwoorden.

 

De vragen die Woerden.TV over de Koeiemart stelde en de gebeurtenissen op de Koeiemart hebben inmiddels ook geleid tot politieke verbazing en vragen. Tijdens een gesprek tussen fractievoorzitters en wethouders kon Stolk niets anders doen dan aankondigen dat er een extern onderzoek komt naar de organisatie van de Koeiemart.

 

Rondom wethouder Stolk neemt de stapel van dossiers met problemen en fouten toe. Afgelopen maand ontsnapte wethouder Stolk ternauwernood aan een exit door na drie keer vragen haar excuus te maken. Inmiddels dient de volgende bananenschil zich aan. Mogelijk wordt het slechte functioneren van de wethouder op de organisatie van de Koeiemart haar definitieve uitglijder.

 

Bron : Woerden TV