Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Petitie tegen boren in Groen Hart

publicatiedatum: ma 30 oktober 2017

Ondersteund door talrijke Lokale partijen is een petitie opgesteld tegen het boren en fracken naar olie en gas in het groene hart; "Laat het Groene Hart niet barsten" Het ultieme doel van de petitie is een verbreding van deze actie voor heel Nederland, vanuit de actualiteit rondom het ‘kleine veld” Papenkop in Woerden-Oudewater en Haastrecht in Krimpenerwaard.

 

Samen kunnen we een sterke vuist maken! We kunnen de olie en gaswinning stop zetten en er zorg voor dragen dat volop wordt ingezet op schonere, goedkopere en duurzame energie in heel Nederland.

Laat Het Groene Hart niet barsten is een initiatief dat dit wil bereiken in samenwerking met alle (lokale) politieke partijen en betrokken inwoners én onder één vlag!

“Het welzijn en veiligheid van de inwoners van Nederland.”


DOE MEE, TEKEN DE PETITIE!

Teken de petitie via deze link: http://laathetgroenehartnietbarsten.nl/

 

Tekst petitie

 

Wij

Burgers van Nederland


constateren

    Wij stellen vast dat de risico's die de gas- en oliewinning met zich meebrengt, voor omgeving, milieu en mensen ONACCEPTABEL zijn.

    Er is GEEN DRAAGVLAK voor boren en fracken naar olie en gas in het Groene Hart.


en verzoeken

Regering, Kabinet en Parlement, in het bijzonder de minister van Economische Zaken, om geen nieuwe vergunningen af te (laten) geven voor het winnen van olie en gas in het Groene Hart en reeds afgegeven vergunningen in te (laten) trekken.