Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Supergewone mensen gezocht

publicatiedatum: zo 29 oktober 2017

U hoeft geen superheld te zijn om een kind in nood (tijdelijk) een nieuw thuis te geven. Omdat er een tekort is aan pleeggezinnen in Woerden, Oudewater en omgeving houdt de gemeenten - in samenwerking met pleegzorgorganisaties De Rading, Youké, Timon en WSP – een pleegzorg informatiebijeenkomst. Deze avond vindt plaats op dinsdag 7 november. Daarin gaan zij op zoek naar ‘super gewone mensen’.

 

Meer weten over pleegzorg?
In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Hun ouders kunnen (tijdelijk) niet voor ze zorgen. Vaak vanwege complexe problemen.

 

Pleegzorg is de normaalste zaak van de wereld vinden pleegouders
In de afgelopen 10 jaar is het aantal pleegkinderen met 70% gestegen. Om voor die kinderen een (tijdelijk) thuis te vinden, zijn meer pleeggezinnen en pleegouders nodig die:
een bekend kind in huis nemen (netwerkpleegzorg)
een onbekend kind opvangen (bestandspleegzorg)
biologische ouders gedeeltelijk ondersteunen (deeltijdpleegzorg)

 

Op www.supergewonemensengezocht.nl vindt u ervaringsverhalen van oud-pleegkinderen, pleegouders en ouders. Onder meer het verhaal van Marlou. Zij was vanaf haar 30e pleegmoeder voor een 16-jarige jongen. Om de week was hij een weekend bij haar en die waren eigenlijk verrassend normaal. Marlou: ‘Je hoeft echt niet elke week naar Duinrell. Gewoon samen boodschappen doen is al genoeg.’

Bent u of kent u de gewone m/v die een pleegkind wil opvangen?
Dat pleegouderschap alleen is weggelegd voor mannen en vrouwen die opvoedingsexperts zijn, is dus een misverstand. Bij pleegzorg gaat het er vooral om dat u uw huis en hart openstelt voor een kwetsbaar kind en het laat meedraaien in uw gezin. 


Meer weten? Meld u aan voor de informatieavond van 7 november!
Om te zorgen dat pleegzorg hét gesprek van de gemeente wordt, organiseren Woerden en Oudewater- samen met de genoemde pleegzorgorganisaties - een vrijblijvende informatiebijeenkomst.

 

Programma
Een korte presentatie over pleegzorg
Ervaren pleegouders en pleegkinderen vertellen
Vragen stellen aan pleegzorgprofessionals
Tijd en plaats
De informatieavond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur en vindt plaats in:
De Plint, Jozef Israellaan 20 A, 3443 CS, Woerden.

 

Kunt u erbij zijn? Meld u voor 7 november 2017 aan bij de gemeente Woerden en Oudewater,  door een mailtje te sturen naar Anouk Kooistra, kooistra.a@woerden.nl. 
U bent van  harte welkom!