Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Vacature Participatieraad

publicatiedatum: za 14 oktober 2017

De Participatieraad Woerden is op zoek naar een enthousiast lid in haar kernteam Jeugd. De Participatieraad Woerden adviseert het College van B&W en de Raad en bestaat uit inwoners die hun tijd vrijwillig ter beschikking stellen. De leden van de Participatieraad hebben vanuit hun achtergrond kennis van het gehele sociale domein, en geven hiermee vorm aan burgerparticipatie.

 

De Participatieraad kent Kernteams met kennis over specifieke domeinen, zoals Jeugd, Zorg en Werk & Inkomen. Bovendien kunnen de leden van de raad een beroep doen op deelnemers van ondersteunende kerngroepen. Deze deelnemers hebben goede kennis van hun specifieke domein, zijn uitgesproken belangenbehartigers en maken bij voorkeur deel uit van een cliënten- en/of vrijwilligersorganisatie.
Wegens het vertrek van één van haar leden heeft de Participatieraad Woerden een vacature in haar Kernteam Jeugd.


Bent u die inwoner van Woerden:
die betrokken is bij de Woerdense samenleving en met name bij de bewoners van Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden die een steuntje in de rug nodig hebben?
die over ervaring beschikt op het brede terrein van Jeugdzorg?
die zich goed kan verplaatsen in de wereld van de jeugd?
die tenminste één dagdeel per week beschikbaar heeft voor werkzaamheden die zijn gerelateerd aan het werk voor de Participatieraad?
Dan zijn wij op zoek naar u!


De Participatieraad vergadert 10 maal per jaar. Daarnaast zijn er veelvuldig contacten met beleidsambtenaren van de gemeente Woerden, zorgverleners en inwoners. De leden van de participatieraad ontvangen een onkostenvergoeding van € 750,00 per jaar.
Voor meer informatie over de Participatieraad kunt u de Website raadplegen: www.participatieraadwoerden.nl .


Procedure
Indien u nadere informatie wenst of wilt reageren op deze vacature kunt u bellen met de secretaris Ton Eijkenaar, 06-51545106 of schriftelijk reageren naar info@participatieraadwoerden.nl.