Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefStuur berichten voor de agenda naar agenda@cultuurplatformwoerden.nl

Vrienden van het Rie Theater (stichting)

Vrienden van het Rie Theater (stichting)

De Stichting Vrienden van Het Rie Theater is opgericht om het unieke karakter dat Het Rie Theater heeft te behouden. Deze laagdrempelige multi-culturele voorziening is uniek voor Woerden en omgeving en vormt een verrijking van het culturele klimaat in Woerden en Het Groene Hart.

 

De Stichting Vrienden van Het Rie Theater heeft tot doelstelling middelen en fondsen te werven ter promotie van Het Rie Theater in het algemeen en ter bevordering en ondersteuning van de culturele activiteiten van Het Rie Theater in het bijzonder. Hiertoe zal zij – of op voordracht van de eigenaren van Het Rie Theater of op eigen initiatief – activiteiten ontplooien die het werven van middelen en fondsen mogelijk maken.

 

ACTIVITEITEN

het organiseren van bijeenkomsten van de Vrienden van Het Rie Theater;  Tevens worden tijdens deze vriendenbijeenkomsten bijzondere acties toegelicht en wordt ernaar gestreefd – indien gewenst – sponsorgelden voor deze acties te verkrijgen.
    het werven van nieuwe vrienden van Het Rie Theater.
    het houden van presentaties voor bepaalde doelgroepen.
    het adviseren van de directie van Het Rie Theater door suggesties aan te dragen voor bijzondere evenementen en adviezen ten aanzien van het verhogen van bezoekersaantallen van het theater. Daartoe wordt regelmatig met het bestuur en de directie van het theater overlegd.
    het onderhouden van een eigen website: www.vriendenvanhetrietheater.nl
    activiteiten gericht op het behoud van Het Rie Theater, zoals gesprekken met het stadsbestuur.
    het schrijven van artikelen over evenementen in Het Rie Theater.
    het onderhouden van relaties met de lokale media.
    het mede uitgeven/vormgeven/sponsoren van brochures/catalogi ten behoeve van evenementen.


Fotoalbum van Vrienden van het Rie Theater (stichting)


Vrienden van het Rie Theater (stichting)

Postadres
Oostsingel 1 B
3441GB Woerden

Contact
email: bestuur@vriendenvanhetrietheater.nl
website: https://www.vriendenvanhetrietheater.nl/