Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Volksuniversiteit Woerden

Volksuniversiteit Woerden

 
De Volksuniversiteit Woerden stelt zich ten doel volwassenen uit alle lagen van de bevolking mogelijkheden te bieden tot vorming, scholing en persoonlijke ontwikkeling, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond. Zij is een toegankelijke basisvoorziening die bijdraagt aan een betere culturele en maatschappelijke participatie, tekorten in de vooropleiding kan repareren en mensen toerust met kennis en vaardigheden om recente ontwikkeling te kunnen volgen en actief te participeren in de samenleving. De Volksuniversiteit Woerden draagt bij aan de volgende maatschappelijke doelen:
 
  • maatschappelijke participatie
  • sociale activering
  • sociale cohesie
  • integratie allochtonen
  • veiligheid
 

Volksuniversiteit Woerden

Bezoekadres
Rembrandtlaan 24
Woerden

Contact
website: http://www.volksuniversiteit.nl/Woerden