Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

* Openingsfeest Woerden 650 jr stad

za 12 maart 2022

Het is zover. 650 jaar stad. het openingsfeest (het Programma volgt nog)

WOERDENWIJS

Het is zover.  650 jaar stad.

Dat gaan Wij Woerdenaren uitbundig vieren. Woerden wordt een feeststad.

Wij Woerdenaren zijn én Eigen én Wijs. Woerdenaren zijn ondernemend en doen.

Vaak ook op hun eigen wijze Natuurlijk zijn Woerdenaren Wijs met Woerden, vandaar het thema

 

Woerden Wijs

Wat vieren we?

Op zaterdag 12 maart 2022 trappen we dit feestjaar af.

Dit is de dag waarop we 650 jaar geleden onze stadsrechten kregen.

 

Geschiedenis
Woerden heeft Romeinse wortels, hier lag Castellum Laurum aan de Rijn en de Romeinse grens, de Limes. Na de Romeinen kwamen de Franken aan de macht. In de eeuwen daarna komt Woerden op de kaart te staan als een plaats met een strategische rol in de grensstrijd tussen het Sticht Utrecht en Holland.

 

 

Laurum

Rond 1160 krijgt Woerden een eerste kasteel. Het is waarschijnlijk een eenvoudig bouwwerk met de bedoeling om Woerden te verdedigen tegen de Hollanders.

Dat eerste kasteel was aan de westkant van de huidige binnenstad. Woerden ligt dan in het gebied van de bisschop van Utrecht, het Sticht. Het wordt namens de bisschop bestuurd door ridders of ministeriales.

 

In de twaalfde en dertiende eeuw komt die positie in handen van de Heren van Woerden. Herman van Woerden zet zich in 1280 af tegen de bisschop van Utrecht en ook tegen de graaf van Holland, Floris V, die dan Woerden in bezit neemt. Woerden hoort vervolgens 700 jaar bij Holland.

De bewoners van Woerden werden in 1371 aan het werk gezet om Woerden te versterken tegen aanvallen van de bisschop van Utrecht die zijn Woerden terug wil. Een stadswal en binnengracht worden aangelegd. Op 12 maart 1372 krijgen Woerden als dank stadsrechten: met een eigen bestuur, een stedehuijs en eigen rechtspraak.

 

 

Marktrechten en de Koeiemart
Ook belangrijk zijn de marktrechten die in 1410 werden toegekend, die maakten Woerden tot een regionaal centrum. In juli van elk jaar was er een paardenmarkt en in oktober een koeienmarkt.

De jaarmarkt bestaat nog altijd in de vorm van de Koeiemart, die sinds het begin van de 19e eeuw wordt gehouden op de derde woensdag van oktober. Tot aan het begin van de 21e eeuw is er dan ook nog daadwerkelijk een handel in rundvee. Veemarkten worden daarna landelijk verboden vanwege het gevaar van besmettelijke veeziekten.

 

De traditie blijft echter voortbestaan, het is dan groot feest in de stad met koeienshows, kermis, warenmarkt en streekmarkt. Sinds 2017 behoort de Koeiemart tot het immaterieel cultureel erfgoed Nederland.


Locatie

Woerden 650 jaar stad (stichting)
gemeentehuis Woerden,, Blekerijlaan 14 Woerden

Woerden 650 jaar stad (stichting)

Woerden 650 jaar stad (stichting)